Asemakaavan muutos Ratapellonkadun ympäristö

Asemakaavalla tutkitaan uuden terminaalin sijoittuminen, mahdollistetaan yritystoiminnan kehittäminen alueella sekä ajantasaistetaan alueella vanhentuneita asemakaavoja.

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 13.6.- 1.7.2022 Iisalmen kaupungintalolla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 30.6.2022 Kilpijärven koululla.

Luonnosvaihe

Tekninen lautakunta päätti 23.11.2022§176 asettaa alueelle laaditut kaavaluonnosvaihtoehdot nähtäville. Luonnosvaihtoehdot pidettiin nähtävillä 5.12.-3.1.2023, esittely- ja kuulemistilaisuus järjestettiin 7.12.2022 Kilpijärven koululla.

 

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti 18.9.2023§209  asettaa kaavamuutosehdotuksen nähtäville.

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 2.10-31.10.2023 Iisalmen kaupungintalolla sekä internet-sivuilla www.iisalmi.fi/ak383

Esittelytilaisuus pidettiin 3.10.2023 Iisalmen kaupungintalolla.

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan  11.12.2023 § 94 asemakaavan muutoksen.

Voimaantulo

Kaupunginvaltuuston päätös sai lainvoiman 19.1.2024. Kaava voimassa.

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori(at)iisalmi.fi

Heidi Kyllönen, kaavavalmistelija
040 830 2644, heidi.kyllonen(at)iisalmi.fi

 Rata_rajaus_ilmakuva.png