Maatalouden ilmoitus- ja lupa-asiointi opas, vuokrasopimuspohja , lannan aumaus-, levitys- ja vastaanottoilmoitus löytyvät sivun alaosasta liitetiedosto-kohdasta.


Vipu-mobiili on viljelijän uusi työkalu

Viljelijän ja hallinnon väliseen ajantasaiseen tiedonvaihtoon on ladattavissa maksutta Google Play- tai App Store-sovelluskaupasta Vipu-Mobiili mobiilisovellus. Jatkossa jokaisella viljelijällä tulee olla Vipu-Mobiili sovellus käytössä.

Vipu-mobiilista lisää alla olevista linkeistä. Linkki ohjautuu Ruokaviraston sivulle, missä on YouTube videoita ja kysymyksiä ja vastauksia liittyen Vipu-mobiiliin.   

 


Kuntalaisten käyttöön AGRIyritystulkki-investointilaskentatyökalu

Ylä-Savon Kehitys Oy on jo aiemmin hankkinut yrittäjiensä käyttöön nettisivujen kautta toimivan Yritystulkki-palvelun, josta kuka tahansa – niin yrittäjä kuin muukin yritystoiminnasta kiinnostunut – on voinut hakea ajantasaista ja paikallista tietoa yritystoiminnan eri osa-alueilta. Nyt palvelu laajenee myös maatilatalouteen, kun Ylä-Savon maaseutupalvelut tarjoavat kuntalaisten käyttöön AGRIyritystulkki – nimisen investointilaskentatyökalun, joka voidaan ladata maatilayrittäjän tietokoneelle suoraan Iisalmen kaupungin nettisivuilta.  

Maatilan investointipäätöksen tekeminen on tähän saakka edellyttänyt maksullisten laskentapalveluiden käyttöä. Koska palvelun hinta on suhteellisen kallis, ei viljelijä epävarmoissa tapauksissa ole edes käynnistänyt hankkeen suunnittelua. Tämän ongelman poistamiseksi Ylä-Savon maaseutupalvelut on hankkinut Jadelcons Oy:ltä maatilan talouden suunnitteluun kehitetyn AGRIyritystulkki – nimisen laskentaohjelman. AGRIyritystulkki – ohjelma on helppokäyttöinen työkalu viljelijän omatoimiseen laskentaan ja suunnitteluun. Laskentaohjelma on kehitetty yhteistyössä maaseutuammattilaisten kanssa perustuen pk-yrityksille tarkoitettuun Yritystulkki-ohjelmaan, joka ovat käytössä jo 77 %:lla Suomen kunnista. AGRIyritystulkkia voivat käyttää myös tilitoimistoyrittäjät ja rahoittajat avustaessaan viljelijöitä heidän taloutensa suunnittelussa.

Suunnittelu lähtee liikkeelle päättyneen tilivuoden luvuista. Niiden avulla laaditaan investointi- ja tuotantosuunnitelma seitsemän vuoden suunnittelukaudelle, joka on riittävän pitkä aika osoittamaan kehityksen. Yritystulkki AGRI perustuu Excel-taulukkolaskentaan, ja sen käyttö on tehty helpoksi ja yksinkertaiseksi. Taulukkolaskennan perustiedot riittävät ja hyvät ohjeet opastavat käyttäjää.  Lisäetuna on mahdollisuus tallentaa laskelmat omalle tietokoneelle, jolloin tilan talouden muutokset voidaan päivittää vuodesta toiseen.

Löydät AGRIyritystulkin linkin maaseutupalvelujen aloitussivulta.