Keskeiset tunnusluvut

Vesilaitoksella oli 2022 vuoden lopussa jakeluverkostoa seuraavasti:

Omaa vesijohtoverkostoa 315 km
jakelukäytössä olevaa Ylä-Savon Vesi Oy:n verkostoa 71 km
jakelukäytössä olevia vesiosuuskuntien ja yhtiöiden verkostoa 277 km
jätevesiviemäriverkostoa 198 km
jätevedenpumppaamoita 74 kpl
vesijohtoverkoston virtausmittauskaivoja 23 kpl
Asiakkaille toimitettu vesi 1 756 230 m3
Asiakkailta vastaanotettu jätevesi 1 654 826 m3
Vesijohtoverkostoon liittyjät / km
Vuosi Liittyjät / kpl Verkoston pituus / km Liittyjät kpl / verkosto km
 2022  4753  315  15.08
2021 4 752 307 15.48
2020 4 743 307 15.45
2019 4 718 295 15.99

Verkostoon liittyjiksi on laskettu myös tarkkailumittarit.