Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja teknisen lautakunnan kokousaikataulut

Kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset pidetään pääsääntöisesti kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuone Ahossa.
Kaupunginvaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti Kulttuurikeskuksen Karl Collan-salissa.

Iitan päivitettävä versio: id  459238

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokousaikataulu syyskaudelle 2019

Pvm

Klo

Toimielin

Käsiteltävät asiat

12.8.2019

15:00

Kaupunginhallitus

 

20.8.2019 16.00   Tekninen lautakunta  
 21.8.2019 16.00  Sivistys- ja hyvinvointilautakunta   

26.8.2019

15:00

Kaupunginhallitus

 

 10.9.2019 16.00  Tekninen lautakunta   
 11.9.2019 16.00  Sivistys- ja hyvinvointilautakunta   

16.9.2019

15:00

Kaupunginhallitus

 

23.9.2019

18.00

Kaupunginvaltuusto

 

 1.10.2019 16.00  Tekninen lautakunta   Talousarvioehdotus 2020
 7.10.2019 15.00  Kaupunginhallitus  

9.10.2019

16:00

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta             

Talousarvioehdotus 2020

28.10.2019

15:00

Kaupunginhallitus

Taloussuunnitelman 2020-2022 valmistelutilanne

 29.10.2019 16.00  Tekninen lautakunta   
 30.10.2019 16.00  Sivistys- ja hyvinvointilautakunta   

4.11.2019

15:00

Kaupunginhallitus

Veroprosenttiesitykset kaupunginvaltuustolle

11.11.2019

18:00 (talousarvioseminaari klo 14-17)

Kaupunginvaltuusto

Seminaari: taloussuunnitelma 2020-2022 ja SOTE:n palvelusopimus

Valtuuston kokous: Veroprosenttien määrääminen

 19.11.2019 16.00  Tekninen lautakunta   
 20.11.2019 16.00  Sivistys- ja hyvinvointilautakunta   Talousarvion 2019 määrärahamuutosesitykset

25.11.2019 ja 26.11.2019

15:00

Kaupunginhallitus

Talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022, talousarvion 2019 määrärahamuutosesitykset, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelusopimus vuodelle 2020

2.12.2019

18:00

Kaupunginvaltuusto

Talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022, talousarvion 2019 muutokset, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelusopimus vuodelle 2020

 10.12.2019 16.00  Tekninen lautakunta   
 11.12.2019 16.00  Sivistys- ja hyvinvointilautakunta   

16.12.2019

15:00

Kaupunginhallitus

Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohje