Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava- tai yleiskaava-alueella.

Mikäli tontillasi on kaadettavia puita, ota yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse vihertyönjohtajaan, joka suorittaa tarvittaessa maastokatselmuksen.

Jos toimenpiteet vaativat maisematyöluvan, täytä maisematyölupahakemuslomake ja tarvittavat liitteet.

Naapurien kuulemisen voit tehdä itse tai sen voi tehdä kaupunki puolestasi (maksullinen).

Hakemuksen sekä naapurien kuulemislomakkeen voit täyttää/tallentaa ja lähettää sähköpostilla tai tulostaa ja lähettää postitse.

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maisematyölupamaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Verkkoasiointi

Suomi.fi-viestit Suomi.fi-verkkopalvelussa

Voit lähettää ja vastaanottaa viranomaisviestejä Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Maisematyöluvan hakeminen

Maisematyöluvan hakeminen.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6741669

Vihertyönjohtaja

Hae yksittäisten tonttipuiden kaatoon tarvittavat luvat vihertyönjohtajalta.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5889032

Lomakkeet

Hakemus puiden kaadon katselmuksesta

Puunkaatoon tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisematyölupa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Maisematyölupahakemus

Maisematyölupaa haetaan puunkaatoa tai muuta maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä varten.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Selvitys naapurin kuulemisesta

Erillinen lisälomake naapurien kuulemiseen rakennuslupa-asioissa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Selvitys naapurin kuulemisesta yleisten alueiden lupa-asioissa

Erillinen lisälomake naapurien kuulemiseen mm. maisematyölupa-asioissa

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kaupungin palveluhinnasto

Iisalmen kaupungin valtuuston vahvistamat palveluhinnastot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille, lippujen myynti sekä kirjaamon ja arkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kirjaamo

Voit toimittaa kaupungille osoitettuja asiakirjoja kirjaamoon.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132