Tilapäistapahtumat, tori- ja ulkomyynti

Tilapäistapahtumat, tori- ja ulkomyynti

Suuret yleisötilaisuudet

Tapahtuman järjestäjän on ilmoitettava kirjallisesti tapahtumista, joissa myydään elintarvikkeita ja joihin odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti yli 500 henkilöä. Ilmoitus tehdään ympäristöterveysvalvontaan hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkamista. 

Suuresta yleisötilaisuudesta tulee ilmoittaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle lomakkeella ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta/elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä. Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava:

  •  Jätehuolto ja hygieeniset olosuhteet on järjestetty niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa
  • Merkittävä alueet, joissa tupakointi on kielletty, sekä ohjeistaa yleisöä rajoitusten noudattamisessa.

Seuraavista linkeistä saat lisätietoa jätehuollosta ja alueiden merkitsemisestä:

Liikkuva elintarvikehuoneisto

Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella toiminta alkaa tai siihen kuntaan, jossa laitteiden ja välineiden huolto- ja varastotilat sijaitsevat. Ilmoitus tulee tehdä vähintään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai suunniteltua muutosta.
Tee ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta oheisella lomakkeella: ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta.

 
Lue lisää elintarvikehuoneiston ilmoituksesta täältä.

Mikäli liikkuva elintarvikehuoneisto tulee toiselle alueelle myymään tai valmistamaan elintarvikkeita, on paikalliseen elintarvikevalvontaan ilmoitettava tulosta vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan alkua

Tori- ja ulkomyynti

Elintarvikkeiden myynti katsotaan tilapäiseksi, jos se kestää korkeintaan 2 vuorokautta ja tapahtuu harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Mikäli toiminta on edellä mainittua pidempiaikaista tai säännöllistä, siitä tulee tehdä ilmoitus ympäristöterveysvalvontaan.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos

  • toiminta on alkutotantotoimintaan liittyvää
  • toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuudeltaan vähäiset ja toimija on yksityinen henkilö ja
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinonharjoittamisena.

Kasviksia, juureksia, marjoja ja hedelmiä saa myydä pakkaamattomina. Muiden elintarvikkeiden tulee olla valmiiksi pakattuja. Esitteessä tai muulla tavalla on selvästi ilmoitettava edellä mainittujen tuotteiden alkuperämaa, jos alkuperän ilmoittamatta jättäminen voi johtaa kuluttajaa harhaan.

Helposti pilaantuvat tuotteet, esimerkiksi porkkanalaatikko tai täytekakku, tulee myydä kylmästä (vähintään kylmälaukku, jossa jäisiä "kylmäkalleja"). Kalakukon saa myydä lämpöisenä ainoastaan valmistuspäivänä.

Koti- ja maatilataloudessa valmistettujen elintarvikkeiden myynti

Tilapäisesti myytävien elintarvikkeiden pakkauksiin on merkittävä ainakin

  • elintarvikkeen nimi
  • valmistuspäivämäärä
  • yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat (kts. ohje alla).

Ilmoituslomakkeet:

Ohjeita:

  • Elintarvikkeiden myynti tilapäisissä tapahtumissa -ohje
  • Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosa