Iisalmi – ikääntyvien asuinkaupunki Ylä-Savossa 1.6.2022 – 30.6.2023
Iisalmen kaupungissa on erityiseksi huolen aiheeksi nousseet hissittömät kerrostalot, joissa asuu runsaasti ikäihmisiä.
Kaupunki on huomioinut tämän kaavoituksessa ja pyrkinyt edistämään hissirakentamista poistamalla kaavoituksessa olevat esteet, myös hissiavustusta on haettavissa.

Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän ja Iisalmen kaupungin Itsenäisen asumisen toimenpideohjelmassa vuosille 2022 – 2023 on kartoitettu ARA:n taulukkoa käyttäen Ikääntyneiden asumisen palveluasuntotarve ja palveluasuntokanta.  Tavoitteeksi on otettu palveluasumisen rakennuskannan kehittäminen, itsenäisen asumisen vaihtoehtojen tukeminen ja ikäystävällisen asuinympäristön kehittäminen. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on todettu olevan aktiivinen yhteistyö eri toimijoiden välillä.

”Iisalmi – ikääntyvien asuinkaupunki Ylä-Savossa” -hankkeessa jatketaan kaupungin ikääntyneiden asumisen kehittämistyötä kokonaisvaltaisella ikääntyneiden asuinolojen kehittämissuunnitelmalla kaupunkikeskustaan yhdessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Tärkeinä yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Petterinkulma Oy, muut itsenäisen asumisen mahdollisuuksia tarjoavat yhteistyökumppanit ja Ikäihmisten neuvosto. Hankkeen on rahoittanut ympäristöministeriö.

Hankkeen tavoitteena on luoda ikäystävällisen asumisen konsepti uudistuvan terveyskeskus-sairaala-alueen nk. terveyskampuksen yhteyteen ja huomioida kaupunkikehittämisen potentiaali sen läheisyydessä. Terveyskampusalue palvelee Ylä-Savoa. Vuonna 2020 alueelle hyväksytyssä asemakaavassa sen kehittämismahdollisuudet turvattiin ja varattiin myös mahdollisuus itsenäisen asumisen/palveluasumisen rakennuskannan peruskorjaukseen sekä uudisrakentamiseen. Terveyskampusalue nivoutuu tiiviisti kaupunkikeskustaan sekä Kankaan alueen uuteen asemakaava-alueeseen (2021), jossa on varattu tonttitarjontaa itsenäiseen asumiseen/palveluasumiseen. Kaupunkikeskustassa asuu Iisalmen ikääntyvää väestöä ja asuinympäristön esteettömyys olisi erittäin tärkeää saavuttaa lyhyellä aikavälillä laadukkaan arjen turvaamiseksi.

Tapahtuneet toimenpiteet:

  • Palvelujen saavutettavuustarkastelu Iisalmen keskusta-alueella.
  • Tutustumismatka yhteisölliseen senioriasumisen kohteeseen kesäkuussa 2023.
  • Senioriasumisen tiedotuslehti kesäkuussa 2023.

  Liitekartta, ikääntyvien asuminen.jpg

 

Meneillään olevat toimenpiteet:

• Olevan asuinympäristön esteettömyystarkastelu keskusta-alueella ja nivoutuminen kaupunki-infraan
• Ikääntyneiden asumisen konseptisuunnittelu entisen Veljeskodin ja Kankaan vanhan kunnantalon tonteilla

Tulevat toimenpiteet:Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi