Opiskelijalla on mahdollisuus saada todistus opinnoistaan kansalaisopistossa.

Todistus on pyydettävä henkilökohtaisesti kansalaisopiston toimistosta. Todistus maksaa 5 €. Todistus postitetaan vasta sen jälkeen kun todistusmaksu on maksettu Kulttuurikeskuksen neuvonna kassaan.

Kolmea vuotta vanhemmista todistuksista peritään maksu Kaupunginhallituksen § 243/2010 mukaisesti (erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen asiakirjasta).