Liikunta- ja nuorisojärjestöjen tuki ja avustukset

Liikunta- ja nuorisojärjestöt sekä vammaisjärjestöt voivat hakea keväisin toiminta-avustusta kaupungilta kuluvan vuoden toimintaan. Hakuaika ilmoitetaan erikseen lehdessä ja kaupungin verkkosivuilla.

Lisäksi liikunta- ja nuorisojärjestöille voidaan myöntää avustusta ilman erillistä hakuaikaa koulutus- ja kurssitoimintaan sekä kohdeavustusta mm. kuluvan vuoden liikuntatilojen ja -alueiden ylläpitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen tai toimintaan liittyviin kalustohankintoihin. Kohdeavustuksiin kuuluvat myös iisalmelaisten jääseurojen avustukset lähialueen jäähallien käytöstä.

Urheiluapurahat ja stipendit julistetaan haettavaksi erillisellä kuulutuksella loppuvuodesta ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.

Kaupungin myöntämien toiminta-avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella vuosittain ennen toiminta-avustusten hakuajan alkamista. Toiminta- ja kohdeavustuksissa on siirrytty sähköisiin avustuslomakkeisiin, jotka avautuvat ja sulkeutuvat automaattisesti hakuajan mukaan. Muista tehdä hakemus ajoissa.

Koulutus- ja kurssitoimintaan tarkoitettua avustusta voi hakea alla olevan periaatteiden mukaisesti:

 1. Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella koulutustapahtuman jälkeen viimeistään 3 kk:n kuluessa koulutuksesta.
 2. Hakemuksen perusteella voidaan korvata tositteiden mukaisesti enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista, joita ovat kurssimaksut, matkat (halvimman kulkuneuvon mukaan ja ruokailukustannukset).
 3. Avustusta ei myönnetä ammattiin valmistaviin kursseihin ja koulutuksiin.
 4. Avusta on haettava viimeistään 15.11. mennessä. Myös ko. päivän jälkeen tuleviin koulutuksiin haetaan avustusta kuluarvioineen 15.11. mennessä.
 5. Avustus myönnetään viranhaltijapäätöksellä ja se lähetetään hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle joko sähköisesti tai postitse hakijan suostumuksen mukaisesti.

Kohdeavustusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella kuluvan vuoden aikana ilman erillistä hakuaikaa. Myönnetty avustus maksetaan maksettuja kulutositteita vastaan. Kohdeavustus myönnetään viranhaltijapäätöksellä.

Vuoden ohjaaja apurahaa voi hakea sekä nuoriso- että liikuntajärjestö ja ohjaaja voi olla esim. vapaaehtoistyöntekijä tai iltaohjaaja, mutta ei päätoimisessa työsuhteessa järjestöön. Esityksen urheiluapurahoista, seurajohtajasta, valmentajasta ja ohjaajasta tekevät järjestöt erillisellä sähköisellä lomakkeella.

Yksityinen henkilö ei voi tehdä hakemusta.

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustuksella ei saa olla päällekkäisyyttä kaupungin muiden toimialojen myöntämien avustusten kanssa.

Toiminta-avustusta myönnettäessä noudatetaan seuraavia kriteereitä:

Määrälliset kriteerit, 60 % (pisteytys):

 1. Toimintaan säännöllisesti osallistuvien lukumäärät, painotus alle 18-vuotiaissa (ikäryhmät: 0-12, 13-18, 19-29, 30-)
 2. Kokoontuvien ryhmien kokoontumiskertojen, ohjaajien ja valmentajien lukumäärät

Laadulliset kriteerit, 40 %:

 1. Toiminnan vastaavuus kaupungin/sivistys- ja hyvinvointitoimialan strategisiin tavoitteisiin
 2. Järjestön toiminnan on oltava suunnitelmallista ja tavoitteellista
 3. Ohjaajien ja valmentajien koulutustaso- ja aktiivisuus on riittävä
 4. Ko. järjestölle on myönnetty valtakunnallinen laatutunnustus (esim. sinetti tai vastaava).

Urheiluapurahojen ja stipendien myöntämisessä käytetään seuraavia kriteereitä:

 • palkittavan on oltava kilpailuhetkellä iisalmelainen tai edustettava iisalmelaista järjestöä
 • apurahoja jaettaessa huomioidaan yksilön/joukkueen saavutukset, sarjataso, lajin arvostus, yleisyys ja Iisalmen tunnetuksi tekeminen
 • apurahat kohdistetaan 15-34-vuotiaisiin urheilijoihin
 • esityksen tulee olla järjestön allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön tekemä
 • palkitsemisista päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyvinvointijaoston esityksestä

Verkkoasiointi

Jääseurojen kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Avustushakemuslomake jääseuroille lähialueiden jäähallien käytöstä aiheutuviin kustannuksiin (alle 18 vuotiaiden jäänkäyttö).

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liikunnan kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Avustushakemus liikuntatilojen ja -alueiden ylläpitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen tai toimintaan liittyviin kalustohankintoihin järjestöille.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen koulutus- ja kurssiavustushakemus (verkkolomake)

Liikunta- ja nuorisojärjestöt voivat tehdä avustushakemuksen kuluvan vuoden koulutus- ja kurssitoimintaan tällä sähköisellä lomakkeella.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustushakemus (verkkolomake)

Voit hakea järjestösi yhteyshenkilönä liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustusta sähköisellä verkkolomakkeella haun voimassaoloaikana.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Suomi.fi-viestit Suomi.fi-verkkopalvelussa

Voit lähettää ja vastaanottaa viranomaisviestejä Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Urheiluapuraha- ja stipendihakemus (verkkolomake)

Järjestön allekirjoitusoikeudellinen henkilö voi tehdä hakemuksen urheiluapurahoista ja stipendeistä sähköisellä verkkolomakkeella.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Vammaisjärjestöjen liikunnan toiminta-avustushakemus (verkkolomake)

Voit hakea järjestösi yhteyshenkilönä vammaisjärjestöjen liikunnan toiminta-avustusta sähköisellä verkkolomakkeella haun voimassaoloaikana.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Vuoden seuratoimijat -hakemus (verkkolomake)

Järjestön allekirjoitusoikeudellinen voi tehdä vuoden seuratoimijoista esityksen sähköisellä verkkolomakkeella.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Kaupungin myöntämien avustusten perusteet

Tiedostosta löydät Iisalmen kaupunginhallituksen hyväksymät avustusten myöntämisperusteet

Lisää tietoa
Avaa linkki

Sähköinen ilmoitustaulu

Iisalmen kaupungin sähköiseltä ilmoitustaululta löydät viralliset ilmoitukset, viranhaltijapäätökset, esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan tulee muun muassa tukea paikallisia liikuntaseuroja.

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen siltä kunnalta, jonka alueella ne toimivat.

Liikuntalaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390

Liittyvät palvelut

Ulkoilualueet ja -reitit

Katso tiedot

Liikuntatilojen ja -alueiden käyttö

Katso tiedot

Liikunnan seniorikortti 65+

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut