Liikunnan kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Järjestöt ja kylätoimikunnat voivat hakea tällä lomakkeella avustusta liikuntatilojen ja -alueiden ylläpitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen tai toimintaan liittyviin kalustohankintoihin kuluvan vuoden aikana ilman erillistä hakuaikaa.

Poikkeuksena kyläkoulujen hiihtoladut ja luistelualueet, jotka kuuluvat teknisen toimialan ostopalvelusopimuksiin.

Myönnetty avustus maksetaan maksettuja kulutositteita vastaan, jotka on toimitettava sähköpostitse: kirjaamo@iisalmi.fi.

Viestiin on merkittävä selkeästi, mistä avustuksesta on kyse, mihin hakemukseen tositteet liittyvät, kuka on hakijana sekä viranhaltijapäätöksen numero.


Verkkoasiointi


Palvelut

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen tuki ja avustukset

Katso tiedot