Jääseurojen kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Hakemuslomake, jolla jääseurat voivat hakea avustusta lähialueiden jäähallien käytöstä aiheutuviin kustannuksiin (alle 18 vuotiaiden jäänkäyttö).

Myöntämisperusteena on alle 18-vuotiaiden jäämaksu verrattuna Iisalmen jäähallin tuntihintaan, matkakorvaus 0,25 €/km. Hakuaika kevätkausi 31.1. mennessä ja hakuaika syyskausi 31.8. mennessä.

Myönnetty avustus maksetaan maksettuja kulutositteita vastaan, jotka toimitettava sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi, kevätkauden osalta 20.4. mennessä ja syyskauden osalta 14.12. mennessä. Viestiin on merkittävä selkeästi, mistä avustuksesta on kyse, mihin hakemukseen tositteet liittyvät sekä tieto siitä, kuka on hakijana.


Verkkoasiointi


Palvelut

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen tuki ja avustukset

Katso tiedot