Hoida hankkeesi lupa-asiointi verkossa aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana.

Sähköinen asiointi kattaa Iisalmen kaupungissa rakennus- ja toimenpidelupien sekä toimenpideilmoitusten hakemisen sekä näihin liittyvän ennakkoneuvonnan.

Sähköinen palvelu löytyy osoitteesta: https://kartta.ylasavonseutu.fi/ePermit/ 

Ohje sähköisen lupapalvelun käyttämisestä ja tiedostojen nimeämisestä (pdf)

Rekisteröityminen

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä, joilla luodaan käyttäjätunnus ja salasana.

Hakemuksen täyttäminen ja käyttöoikeudet

Palvelu ohjaa luvan hakijaa hakemuksen täytössä ja hakee tarpeelliset kiinteistö-, osoite- ja kaavatiedot sekä olemassa olevien rakennusten tiedot suoraan tietokannasta.

Luvan hakija lisää palvelussa käyttöoikeudet hankkeen eri osapuolille. Käyttöoikeus voidaan lisätä henkilölle, joka on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi. Käyttäjätunnus, jolle oikeus lisätään, näkyy asiointipalvelussa "Omalla työpöydällä" oikeassa yläkulmassa oman nimen jälkeen suluissa.

Hakemuksen täydentäminen

Rakennusvalvontaan lähetettyä hakemusta voi täydentää lupakäsittelyn aikana mm. lisäämällä siihen liitteitä, jos liitteitä luvalle lisää esim. suunnittelija on hänelle lisättävä käyttöoikeus luvalle.
Huom! Nimeä liitteet annetun ohjeen mukaisesti! Nimeäminen täytyy tehdä tiedoston nimeen ennen sen lataamista asiointipalveluun, ei koskaan järjestelmän Kuvaus-kenttään. 

Asiointipalvelu toimii asiakkaan ja rakennusvalvonnan välisenä kommunikointivälineenä. Asiakas voi laittaa palvelun kautta viestiä suoraan hakemuksen käsittelijälle. Kohdassa "Viranomaisen yhteystiedot" näkyy hakemuksen käsittelijä.

Rakennushankkeen pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan tiedot ilmoitetaan asiointipalvelun kautta.

Lupapäätös on tehty

Luvan myöntämisen jälkeen lupapäätös ja päätökseen liittyvät pääpiirustukset näkyvät Päätös-välilehdellä, kohdassa Päätöksen liitteet.

Rakennusvalvonnan toimesta pidetyt katselmukset näkyvät Katselmus-välilehdellä. Katselmuspöytäkirjat ovat luettavissa Päätös-välilehdellä kohdassa Päätöksen liitteet

Käyttöoikeuksien lisääminen

Luvan hakija antaa hankkeen eri osapuolille käyttöoikeuksia kohdassa Käyttöoikeudet. Käyttöoikeus voi olla joko luku- tai muokkausoikeus. Oikeudet annetaan käyttäjätunnukselle, joka näkyy "Omalla työpöydällä" oikeassa yläkulmassa käyttäjän nimen jälkeen suluissa. Tämä tunnus on käyttöoikeuksia lisättäessä kysyttävä henkilöltä kenelle oikeuksia annetaan, jos se ei ole tiedossa.

Käyttöoikeuden lisäämisen jälkeen ohjelma lähettää asiasta viestin tunnuksen omistajalle. Viestissä olevan linkin kautta viestin saaja pääsee kirjautumaan rakennushankkeen tietoihin käyttäjätunnuksellaan ja salasanalla. Käyttöoikeuden lisäämisen jälkeen rakennushanke näkyy myös asiointipalvelun "Omalla työpöydällä" ohjelmaan kirjautumisen jälkeen. Henkilö, jolla on muokkausoikeus luvalle, voi lisätä oikeuksia hankkeen muiden osapuolten käyttäjätunnuksille kohdassa Käyttöoikeudet. Samassa kohdassa voi poistaa aikaisemmin lisätyn käyttöoikeuden esim. rakennushankkeen valmistumisen jälkeen.

Erityissuunnittelijoille annetaan muokkausoikeus, jotta suunnitelmien lisääminen luvalle on mahdollista.

Rakennushankkeen vastuuhenkilöt

Rakennushankkeen vastuuhenkilöiden tiedot ilmoitetaan palvelun kautta.

Luvan hakija tai hänen valtuuttamansa henkilö lisää vastuuhenkilöiden tiedot välilehdelle Vastuuhenkilöt. Tietojen lisäämisen ja tallentamisen jälkeen valitaan kohta ”Sähköinen vastuuhenkilön vahvistaminen” ja Lähetä, jolloin ohjelma lähettää vastuuhenkilölle viestin ”Sinua on pyydetty vahvistamaan osallistumisesi rakennushankkeeseen”.

Viestissä olevan linkin kautta vastuuhenkilö kirjautuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella luvan tietoihin. Hän voi täydentää omia tietojaan ja hyväksyä osallistumisensa rakennushankkeen vastuuhenkilöksi, kun vastuuhenkilöiden tiedot on ilmoitettu rakennusvalvontaan ohjelman kautta, ei erillisiä paperisia lomakkeita toimiteta rakennusvalvontaan.

Paperisen hakemuksen näkyminen

Paperilla toimitetut lupahakemukset siirretään asiointipalveluun.

Luvan hakijan ollessa yksityinen henkilö, lupahakemus tulee näkyviin asiointipalvelun "Omalle työpöydälle" palveluun kirjautumisen jälkeen.

Luvan hakijan ollessa muu kuin yksityinen henkilö, on luvalle saatava käyttöoikeus, jotta se näkyy palvelussa. Käyttöoikeus lisätään käyttäjätunnukselle, joka näkyy asiointipalveluun rekisteröitymisen jälkeen rakennusvalvonnan ohjelmassa "Omalla työpöydällä" oikeassa yläkulmassa käyttäjän nimen jälkeen suluissa.

Pyydettäessä rakennusvalvonta lisää käyttöoikeuden luvan hakijan valtuuttamalle käyttäjätunnukselle. Hakijan edustajan ja lisätietojen antajan kannattaa rekisteröityä palvelun käyttäjiksi ja pyytää luvan hakijalta oikeudet lupahakemukseen. Tällöin heidän on helppo seurata rakennushankkeen etenemistä. He saavat myös hakemukseen liittyvät ohjelman lähettämät viestit.