Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Kaupungin päätearkistosta löytyy rakennuslupa-asiakirjat vuodesta 1978 alkaen. Lupa-asiakirjoihin sisältyvät lupahakemus ja -päätös, loppukatselmuspöytäkirjat sekä pääpiirustukset.

Ota yhteys kaupungin i-pointin aineisto- ja tietopalveluun.

Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.

Arkistoituihin asiakirjoihin liittyvät selvitykset ja asiakirjojen noutaminen asiakkaan tilaamana, 60 euroa/tunti.

Piirustuksista annettu kopio, atk-tallenne ja –tiedosto pää- ja erityispiirustukset skannattuna ja tulostettuna, ensimmäisestä piirustuksesta 50 euroa ja lisäksi 5 kopiometriä ylittävältä osalta 10 euroa/metri. A4- tai A3–kokoinen piirustus skannattuna ja tulostettuna 10 euroa/piirustus.

Piirustusten todistaminen 5 euroa/kpl.

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Arkistolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831

Liittyvät palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Katso tiedot

Kartat ja paikkatieto

Katso tiedot

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut