Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Kaupungin päätearkistosta löytyy lupa-asiakirjat vuodesta 1978 alkaen. Lupa-asiakirjoihin sisältyvät lupahakemus ja -päätös, loppukatselmuspöytäkirjat sekä pääpiirustukset.

Voit tutustua piirustuksiin ja muihin lupa-asiakirjoihin rakennusvalvonnassa ennakkoon sovittuna aikana. Arkiston asiakirjoja voit tarvittaessa kopioida arkistossa, mutta et voi saada niitä ulkopuolelle lainaan.

Ota yhteys kaupungin i-pointin aineisto- ja tietopalveluun.

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.

Arkistoituihin asiakirjoihin liittyvät selvitykset ja asiakirjojen noutaminen asiakkaan tilaamana, 60 euroa/tunti.

Piirustuksista annettu kopio, atk-tallenne ja –tiedosto pää- ja erityispiirustukset skannattuna ja tulostettuna, ensimmäisestä piirustuksesta 50 euroa ja lisäksi 5 kopiometriä ylittävältä osalta 10 euroa/metri. A4- tai A3–kokoinen piirustus skannattuna ja tulostettuna 10 euroa/piirustus.

Piirustusten todistaminen 5 euroa/kpl.

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Arkistolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831

Liittyvät palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Kirjaamon ja arkiston tietopalveluun kuuluvat tiedonhaut, selvitykset ja tutkimukset virkakäyttöön, asiakirjalainat, todistukset ja jäljennökset.

Katso tiedot

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Rakennuksen paikan merkitseminen luvan mukaiselle paikalle ja sijainnin tarkistaminen.

Katso tiedot

Rakennuslupa

Rakennusluvan hakeminen Iisalmessa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut