Iisalmen kylät

Iisalmen ensimmäinen kylätoimielin järjestäytyi huhtikuussa 2014 ja nimettiin Kyläneuvostoksi. Kyläneuvoston tarkoituksena on mm. edistää kylien elinkelpoisuutta ja paikallista kulttuuria, asukkaiden hyvinvointia, alueen palveluiden säilymistä sekä kehittää kylien vakinaisten sekä kesäasukkaiden viihtyvyyttä.

Iisalmen kylien verkkosivuja ylläpitävät aktiiviset kyläyhdistykset. Kylien sivuilla on myös tietoa alueilla sijaitsevista myytävistä tai vuokrattavista kiinteistöistä ja tonteista. Iisalmen kaupunki ei takaa yksityisten tahojen omistamien tonttien rakentamismahdollisuuksia vaan niiden rakennettavuus tulee ennen kauppaa tarkistaa rakennusvalvontatoimiston kanssa.

Tervetuloa Iisalmen kyliin!
Yhteystiedot

Kyläneuvoston puheenjohtaja Tiina Karhu

Sähköposti iisalmenkylaneuvosto(at)gmail.com

Ajankohtaista
Kylien verkkosivut

Suurin osa kylien sivuista on toteutettu kaupungin ylläpitämällä ja rahoittamalla sivualustalla. Kylien verkkosivujen yhteyshenkilöt voivat ottaa sivujen kehittämisessä yhteyttä kaupungin verkkotoimitukseen.

Iisalmen kaupungin verkkotoimitus

Sähköposti verkkotoimitus(at)iisalmi.fi tai puh. 040 628 1345.