Edlevo ja muksunetti

Edlevo ja muksunetti ovat kunnallisen varhaiskasvatuksen työvälineitä.

Edlevo on mobiili-/websovellus vanhemmille kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteyden pitoon sekä varhaiskasvatusajan ilmoittamiseen. 

Muksunetissä ovat lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen oppimissuunnitelma.

Edlevon mobiilisovellus

Hoitoaikasovellus löytyy sovelluskaupasta (Google Play / Applen App Store) hakemalla nimellä Edlevo.

Mobiilisovelluksessa on 28 vrk kestävä pitkä kirjautumisaika, mikäli et kirjaudu ulos.

Web versio (tuetut selaimet Chrome ja Firefox)

Linkki hoitoaikojen/poissaolojen ilmoittaminen webin kautta

Sekä mobiilisovellus että webversio käyttävät kirjautumisessa Suomi.fi -tunnistautumista

 

Muksunetti

Huoltaja (uusi asiakas) pääsee hakemaan käyttöoikeuksia www.muksunetti.fi -sivulta kohdasta Hae käyttöoikeuksia.

Ohje muksunetin käyttöoikeuksien hakemiseen.pdf

Kun käyttöoikeudet kunnossa, niin palveluun kirjaudutaan alla olevasta linkistä:

 Kirjautuminen Muksunettiin


Hoitoaikojen ilmoittaminen


Huoltajat ilmoittavat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lastensa suunnitellut hoitoajat sekä etukäteen tiedossa olevat poissaolot Edlevon -mobiilisovelluksella tai web-versiolla. Huoltajien ilmoittamat hoitoajat ja mahdollisesti niihin tehdyt muutokset välittyvät varhaiskasvatuspaikkaan ajantasaisesti ja ovat henkilöstön oikea-aikaisen työvuorosuunnittelun kannalta välttämättömiä. Lapsen viralliset huoltajat voivat käyttää Edlevoa.

Hoitoajat ilmoitetaan viikko kerrallaan. Seuraavan viikon hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään edellisen viikon sunnuntaina klo 24.00 mennessä. Tämän jälkeen ohjelma lukkiutuu ja hoitoaikojen muutoksista tulee olla yhteydessä lapsen varhaiskasvatuspaikkaan. Huoltajat voivat ilmoittaa hoitoajat jopa puoleksi vuodeksi eteenpäin ja hoitoajat voi kopioida usealle viikolle sekä samoin myös muille hoidossa oleville sisaruksille. Mikäli lapsella on rinnakkainen sijoitus toiseen yksikköön/ryhmään,  ilmoittaa huoltaja sovelluksen avulla hoitoajat/poissaolot myös sinne, valitsemalla valikosta ensin sijoituspaikan.


 


Ohjeet

Edlevo mobiilisovelluksen asennusohje

Vanhempien ohje edlevon käyttöön

 Ohje muksunetin käyttöoikeuksien hakemiseen