Taide ja kulttuuri kehittävät luovuutta, kriittistä ajattelua,
itsetuntoa sekä kykyä käyttää kulttuuria. Taide ja kulttuuri
antavat lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia löytää
omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Tiedot, taidot
ja kokemukset taiteesta ja kulttuuriperinnöstä kuuluvat
myös yleissivistykseen. Kulttuuritoiminta vaikuttaa myös
laajemmin elämän laadun ja -hallinnan parantumiseen
sekä yritteliäisyyden lisääntymiseen.

Kulttuurikasvatussuunnitelmien tavoitteena on rikastuttaa
opetussuunnitelmaa ja tuoda kulttuuri luonnolliseksi
osaksi opetusta ja koulujen arkipäivää. Tavoitteena on
myös oppilaiden yhdenvertaisuus kulttuuritarjonnan
saatavuudessa.

Lapset ja  nuoret ovat tärkeä kohderyhmä kulttuuripalveluille, ja Iisalmessa onkin laadittu kulttuurikasvatussuunnitelmat perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle. 

Kulttuurikasvatusta tehdään yhteistyössä mm. kirjaston, nuorisopalveluiden, musiikkiopiston, kuvataidekoulun, alueen teattereiden, museoiden, järjestöjen sekä lastenkulttuurikeskus Lastun kanssa.

 lastentapahtuma.jpg

 lastennäyttely.jpg

Simpukka taideteos.jpg