Hakeminen esipetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen

Kunnalliseen esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan ajalla 5.2.-29.2.2024sähköisesti Sähköinen asiointi ja lomakkeet -sivulla.


Esiopetus


Esiopetus on ilmaista 4 h/pv esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Esiopetusta järjestetään noin 190 päivää vuodessa, keskimäärin 4 tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusta tarjotaan kello 8-12 välisenä aikana koulujen yhteydessä toimivissa erillisissä esiopetusryhmissä sekä kunnallisissa päiväkodeissa.

Esiopetuksessa on käytössä valtakunnallinen ja seutukunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelma sekä yksikkökohtainen lukuvuosisuunnitelma.

Lain mukaisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kunta on lisäksi velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat oppivelvollisuutensa vuotta säädettyä myöhemmin.

Toimintakaudella 2024-2025 kokopäiväisiä esiopetusryhmiä on Kauppis-Heikin, Kangaslammin, Edvin Laineen, Kilpijärven ja Mansikkaniemen kouluissa sekä Soinlahden koulussa Sointulan päiväkoti, jossa järjestetään esiopetusta. Lisäksi esiopetusryhmät ovat myös Päiväkoti Simpukassa, Kirkkopuiston Montessori päiväkodissa ja Paloisten päiväkodissa. 

Esiopetuksen lisäksi lapsella on varhaiskasvatuslain mukaan oikeus varhaiskasvatuspaikkaan siihen saakka, kunnes hän siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen.

Esiopetusta voi täydentää varhaiskasvatuksella aamuisin ja iltapäivisin. Esiopetus kokopäiväryhmissä sisältyy varhaiskasvatukseen. Esiopetuksen lisäksi varattu täydentävävarhaiskasvatus on maksullista. Kokopäiväiset esiopetusryhmät mahdollistavat sen, että esiopetuksen tavoitteet toteutuvat täydennettyinä varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti. Toiminta on pedagogisesti suunnitelmallista ja sitä dokumentoidaan ja arvioidaan jatkuvasti. Esiopetusta voidaan toteuttaa tavoitteellisena toimintana ja tuokioina, jotka sisältyvät lapsen varhaiskasvatuspäivään.

Koulujen loma-aikojen mahdollisista perheiden varhaiskasvatuksen tarpeista tehdään kysely ja sen perusteella täydentävän varhaiskasvatuksen varahoito järjestetään alueittain auki olevissa päivähoitoyksiköissä.

Mikäli lapsi tarvitsee koulukuljetusta, se haetaan erillisellä sähköisellä hakemuksella.
Lisätietoa kuljetuksista löytyy: www.iisalmi.fi/koulukuljetus


Voit täyttää ensitiedot esiopetukseen lomakkeen tästä: Ensitiedot esiopetukseen (suomiviestit.fi)


Yhteystiedot

Hanna Kauppinen

Esiopetuksen toimintayksikön johtaja

Varhaiskasvatus

Iisalmen kaupunki

Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi

puh. 040 185 8715

hanna.kauppinen@iisalmi.fi

 

Ryhmien puhelinnumerot:

Kangaslammin koulun esiopetusryhmä

 puh. 040 543 4971

 

Edvin Laineen koulun esiopetusryhmä

puh. 040 489 4030

 

Mansikkaniemen koulun esiopetusryhmä

puh. 040 667  4985

 

Kauppis-Heikin koulun esiopetusryhmä

puh. 040 646 9705

 

Kilpijärven koulun esiopetusryhmä

puh. 040 830 2778

 

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö eli VIRTA-toiminta
 

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö eli VIRTA-toiminta: 

"VIRTA: Paloisvirta, Koljonvirta, Kihlovirta... Iisalmi ja siinä ympärillä vesi. Vesi on aina ollut ja on elinehto. Virrassa vesi virtaa, aina eteenpäin. Virta vierii, se kulkee vaivatta. Se löytää oikean tien ja etenee. Keveästi kuljetaan elämän hienossa virrassa. Sylin saatellessa."

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyön onnistuminen on lapsen perustaitojen, motivaation ja oppimisen tuen näkökulmasta erittäin merkityksellinen vaihe lapsen elinikäisellä oppimispolulla. 

Iisalmessa esi- ja alkuopetuksen yhteistyö on nimeltään VIRTA toimintaa. Se on  pedagogista yhteistyötä, jossa tavoitteena on 6-8-vuotiaan lapsen yksilöllisen oppimistahdin ja kypsymisen tahdin turvaaminen pedagogiikan valinnan ja yhteistyön kautta. 

Varhaiskasvatuksen opettajien, luokanopettajien ja erityisopettajien yhteistyössä on mahdollista suunnitella lasten tarpeista lähteviä joustavia oppimisen käytäntöjä ja kohdentaa lapsille moniammatillista tukea.  Toimintamalli tukee perustaitojen yksilöllistä oppimista. 

 Iisalmessa esi- ja alkuopetuksen yhteistyö on joko joustavaa esi- ja alkuopetusta tai toimintaa, jossa erillisissä tiloissa toimiva esi- ja alkuopetus tekevät säännöllistä yhteistyötä eli toimivat yhteistoimintamallin mukaisesti. Nivelvaiheen yhteistyötä kehitetään ja yhteisiä käytäntöjä rakennetaan jatkuvasti.  

 Sekä joustava esi- ja alkuopetus että yhteistoimintamalli perustuvat opetussuunnitelmiin ja nivelvaiheen yhteistyön muihin ohjaaviin asiakirjoihin. Toiminnassa on käytössä esiopetuksen opintokokonaisuudet, joustavat heterogeeniset pienryhmät, monipuoliset oppimisympäristöt ja oppimismenetelmänä mm. leikki.  

 VIRTA-toiminnasta lisätietoja antaa esiopetuksen toimintayksikön johtaja Hanna Kauppinen, p. 040 185 8715.

Virtatoiminnan logo.jpg

Lukuvuosi 2023-2024

Lukuvuosi 2023-2024


Syyslukukausi to 10.8. – pe 22.12.2023
Syysloma ma 16.10– su 22.10.2023 (vko 42)
Joululoma 23.12.-7.1.2024
Kevätlukukausi ma 8.1. – pe 31.5.2024
Talviloma ma 4.3. – su 10.3.2024 (vko 10)
Esiopetus päättyy pe 31.5.2024

 

Lukuvuosi 2024-2025

Syyslukukausi ke 7.8.-20.12.2024

Syysloma 14.10.-20.10.2024 (vk 42)

Joululoma 21.12.-6.1.2025

Kevätlukukausi ti 7.1.2025 -30.5.2025

Talviloma  3. - 9.3.2025 (vk 10)

Esiopetus päättyy pe 30.5.2025

Sähköiset lomakkeet (vaati suomi.fi-tunnistautumisen):

Ensitiedot esiopetukseen