HAKEMINEN ESIOPETUKSEEN JA ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN

 

Kunnalliseen sekä yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan ajalla 7.2. - 4.3.2022 sähköisesti  Lasten varhaiskasvatuspalvelut/Sähköinen asiointi ja lomakkeet -sivulla. Yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan palveluseteliä.

 

Esiopetus

Esiopetus on ilmaista 4 h/pv esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Esiopetusta järjestetään noin 190 päivää vuodessa, keskimäärin 4 tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusta tarjotaan pääsääntöisesti kello 8-12 välisenä aikana päiväkodeissa, päiväkotien alaisuudessa toimivissa erillisissä esiopetusryhmissä ja koulujen yhdysluokissa.

Esiopetuksessa on käytössä valtakunnallinen ja seutukunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelma sekä yksikkökohtainen lukuvuosisuunnitelma.

Lain mukaisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kunta on lisäksi velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat oppivelvollisuutensa vuotta säädettyä myöhemmin.

Toimintakaudella 2022-2023 esiopetusryhmät ovat  Päiväkoti Simpukassa, Kirkkopuiston Montessori päiväkodissa, Päiväkoti Lumilinnassa ja Paloisten päiväkodissa.

Lisäksi koulujen yhteydessä on kokopäiväisiä esiopetusryhmiä Kauppis-Heikin, Kangaslammin, Edvin Laineen, Kilpijärven ja Mansikkaniemen koulussa. Mansikkaniemen koulun esiopetusryhmä on väistötiloissa Lyseolla (Haukiniemenkatu 12). 

Yksityisissä Päiväkoti Tuikkeessa, Päiväkoti PikkuKengurun kodissa, Päiväkoti Ruskolinnassa, Pilke musiikkipäiväkoti Vipinässä ja Touhula Kangaslammin päiväkodissa on esiopetusryhmä. 

Esiopetuksen lisäksi lapsella on varhaiskasvatuslain mukaan oikeus varhaiskasvatuspaikkaan siihen saakka, kunnes hän siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen.

Esiopetusta voi täydentää varhaiskasvatuksella aamuisin ja iltapäivisin. Esiopetus kokopäiväryhmissä sisältyy varhaiskasvatukseen. Esiopetuksen lisäksi varattu varhaiskasvatus on maksullista. Kokopäiväiset esiopetusryhmät mahdollistavat sen, että esiopetuksen tavoitteet toteutuvat täydennettyinä varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti. Toiminta on pedagogisesti suunnitelmallista ja sitä dokumentoidaan ja arvioidaan jatkuvasti. Esiopetusta voidaan toteuttaa tavoitteellisena toimintana ja tuokioina, jotka sisältyvät lapsen varhaiskasvatuspäivään. 

Koulujen loma-aikojen mahdollisista varhaiskasvatusjärjestelyistä tulee neuvotella päiväkodin johtajan kanssa.

Mikäli lapsi tarvitsee koulukuljetusta, se haetaan erillisellä sähköisellä hakemuksella.
Lisätietoa kuljetuksista löytyy: www.iisalmi.fi/koulukuljetus

 

Lukuvuosi 2022 - 2023

Syyslukukausi ke 10.8. - to 22.12.2022

Syysloma ma 17.10. - su 23.10.2022 (vko 42)

Joululoma to 23.12.2022 - su 8.1.2023

Kevätlukukausi ma 9.1. - pe 2.6.2023

Talviloma ma 6.3. - su 12.3.2023 (vko 10)

Esiopetus päättyy perjantaina 2.6.2023

 

 

Yhteystiedot

Päiväkotien lisäksi esiopetusta annetaan:

 

Kangaslammin koulun  esiopetusryhmä

p. 040 543 4971

Petter Kumpulaisentie 30

74130 IISALMI

Paloisten päiväkoti /Savonia

johtaja Päivi Rönkkö

p. 040 830 2777

 

Kauppis-Heikin koulun esiopetusryhmä

p. 040 646 9705

Peltosalmentie 11

74510 IISALMI

Peltosalmen päiväkoti

johtaja Mari Ollikainen-Ruottu

p. 040 489 4048

 

Edvin Laineen koulun esiopetusryhmä

p. 040 489 4030

Savonkatu 8,

74100 IISALMI

varhaiskasvatusjohtaja  

Katja Koskela

p. 040 543 4982

 

Kilpijärven koulun esiopetusryhmä

Poskipuronkatu 3,

74120 Iisalmi

varhaiskasvatusjohtaja

Katja Koskela

p. 040 543 4982

 

Mansikkaniemen koulun esiopetusryhmä

 Väistötila Lyseolla koulun valmistumiseen saakka.

Haukiniemenkatu 12,

74100 Iisalmi

varhaiskasvatusjohtaja

Katja Koskela

p. 040 543 4982