Hakeminen esipetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen

Kunnalliseen sekä yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan ajalla 6.2. - 3.3.2023 sähköisesti Sähköinen asiointi ja lomakkeet -sivulla. Yksityisten päiväkotien järjestämään esiopetukseen ja sitä täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan palveluseteliä.

Esiopetus


Esiopetus on ilmaista 4 h/pv esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Esiopetusta järjestetään noin 190 päivää vuodessa, keskimäärin 4 tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Esiopetusta tarjotaan kello 8-12 välisenä aikana päiväkodeissa, päiväkotien alaisuudessa toimivissa erillisissä esiopetusryhmissä ja koulujen yhdysluokissa.

Esiopetuksessa on käytössä valtakunnallinen ja seutukunnallinen esiopetuksen opetussuunnitelma sekä yksikkökohtainen lukuvuosisuunnitelma.

Lain mukaisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kunta on lisäksi velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat oppivelvollisuutensa vuotta säädettyä myöhemmin.

Toimintakaudella 2023-2024 esiopetusryhmät ovat Päiväkoti Simpukassa, Kirkkopuiston Montessori päiväkodissa ja Paloisten päiväkodissa.

Lisäksi koulujen yhteydessä on kokopäiväisiä esiopetusryhmiä Kauppis-Heikin, Kangaslammin, Edvin Laineen, Kilpijärven ja Mansikkaniemen koulussa.  
Yksityisissä Päiväkoti Tuikkeessa, Päiväkoti PikkuKengurun kodissa, Päiväkoti Ruskolinnassa, Pilke musiikkipäiväkoti Vipinässä ja Touhula Kangaslammin päiväkodissa on esiopetusryhmä.

Esiopetuksen lisäksi lapsella on varhaiskasvatuslain mukaan oikeus varhaiskasvatuspaikkaan siihen saakka, kunnes hän siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen.

Esiopetusta voi täydentää varhaiskasvatuksella aamuisin ja iltapäivisin. Esiopetus kokopäiväryhmissä sisältyy varhaiskasvatukseen. Esiopetuksen lisäksi varattu täydentävävarhaiskasvatus on maksullista. Kokopäiväiset esiopetusryhmät mahdollistavat sen, että esiopetuksen tavoitteet toteutuvat täydennettyinä varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti. Toiminta on pedagogisesti suunnitelmallista ja sitä dokumentoidaan ja arvioidaan jatkuvasti. Esiopetusta voidaan toteuttaa tavoitteellisena toimintana ja tuokioina, jotka sisältyvät lapsen varhaiskasvatuspäivään.

Koulujen loma-aikojen mahdollisista varhaiskasvatusjärjestelyistä tulee neuvotella toimintayksikön johtajan kanssa.

Mikäli lapsi tarvitsee koulukuljetusta, se haetaan erillisellä sähköisellä hakemuksella.
Lisätietoa kuljetuksista löytyy: www.iisalmi.fi/koulukuljetus
Yhteystiedot

Hanna-Mari Raatikainen

Esiopetuksen toimintayksikön johtaja

Varhaiskasvatus

Iisalmen kaupunki

Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi

puh. 040 185 8715

hanna-mari.raatikainen@iisalmi.fi

 

Ryhmien puhelinnumerot:

Kangaslammin koulun esiopetusryhmä

 puh. 040 543 4971

 

Edvin Laineen koulun esiopetusryhmä

puh. 040 489 4030

 

Mansikkaniemen koulun esiopetusryhmä

puh. 040 667  4985

 

Kauppis-Heikin koulun esiopetusryhmä

puh. 040 646 9705

 

Kilpijärven koulun esiopetusryhmä

puh. 040 830 2778

 

Lukuvuosi 2022 - 2023

Syyslukukausi ke 10.8. - to 22.12.2022
Syysloma ma 17.10. - su 23.10.2022 (vko 42)
Joululoma to 23.12.2022 - su 8.1.2023
Kevätlukukausi ma 9.1. - pe 2.6.2023
Talviloma ma 6.3. - su 12.3.2023 (vko 10)
Esiopetus päättyy perjantaina 2.6.2023

 

Lukuvuosi 2023-2024

Syyslukukausi to 10.8. – pe 22.12.2023
Syysloma ma 16.10– su 22.10.2023 (vko 42)
Joululoma 23.12.-7.1.2024
Kevätlukukausi ma 8.1. – pe 31.5.2024
Talviloma ma 4.3. – su 10.3.2024 (vko 10)
Esiopetus päättyy pe 31.5.2024