Selvitykset

Kaavoituksen tulee luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle. Kaavoituksen tulee myös luoda edellytykset ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle kehitykselle. Tästä johtuen kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioiviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Tällä nettisivulla julkaisemme kaavoitusta varten valmistuneita uusimpia selvityksiä. Kunkin kaavahankkeen omalla nettisivulla löydät tiedot kyseisen hankkeen kannalta merkityksellisistä selvityksistä ja vaikutusten arvioinneista.