Opetuksen järjestäminen

Opetuksen järjestäminen perustuu sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa hyväksyttyyn tuntijakoon ja opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma vuodelta 2014 on otettu käyttöön 2016. Käyttöönoton jälkeen Opetushallitus on päivittänyt opetussuunnitelman perusteita ja  Iisalmessa on tehty paikalliset päivitykset määräysten mukaisesti.

Perusopetuksen opetussuunnitelma


Tutustu myös

Iisalmessa perusopetuksen toimintaa ohjaavat useat ohjelmat ja suunnitelmat: