Opetuksen järjestäminen

Opetuksen järjestäminen perustuu sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa hyväksyttyyn tuntijakoon ja opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma vuodelta 2014 on otettu käyttöön 2016 ja siihen on tullut lukuisia muutoksia ja lisäyksiä. Parhaillaan Iisalmen opetussuunnitelmaa päivitetään.

Tutustu myös

Iisalmessa perusopetuksen toimintaa ohjaavat useat ohjelmat ja suunnitelmat: