Rakennusvalvonnan PDF- lomakkeet

(täytä hakemus vain tarvittavilta osin)

Lomakkeella haet rakennus- ja toimenpidelupaa, teet toimenpide- tai purkamisilmoituksen tai haet purkamislupaa.
Täytä, tulosta ja allekirjoita hakemus ennen rakennusvalvontaan toimittamista.
Lupahakemus

Selvitys naapurin kuulemisesta, erillinen lomake
(huom. poikkeamisen- ja suunnittelutarveratkaisun hakemiseen on oma hakemuksensa johon sisältyy myös naapurin kuuleminen)
Naapurin kuuleminen

Vastaavan ja erityisalan työnjohtajan hakemus-/ilmoituslomake
Työnjohtajalomake

Erillinen pääsuunnittelijan sitoumus
Pääsuunnittelijan sitoumus 

Lupien jatkoaikahakemus
Jatkoaikahakemus 

Valtakirja rakennusvalvonnassa asioimista varten
Valtakirja (täytä, tulosta ja allekirjoita)

Selvitys purkujäteistä
Purkujäteselvitys

Hakemus kokoontumishuoneiston käyttöön hyväksymiseksi
Kokoontumishuoneiston hakemus.pdf

 

Rakentamisen aikaiset lomakkeet

(Täytä asiakirjat vain soveltuvilta osin)

Rakennustyön tarkastusasiakirja.doc (täytettävä) Rakennustyön tarkastusasiakirja.pdf

Ilmanvaihto- ja kiinteistön vesi- ja viemärityöt
IV-työn tarkastusasiakirja 
KVV-työn tarkastusasiakirja

Ohjeet

Sähköisen lupapalvelun käyttäminen Iisalmessa
Ohje sähköinen lupahakemus.pdf

Toimenpideilmoituksen laatiminen
Ohje toimenpideilmoituksen laatimisesta.pdf

Maalämpökaivon tai keruuputkiston luvanvaraisuus
Maalämmön asentamisen luvanvaraisuus.pdf