Kasvua ja kansainvälistymistä vastuulliseen matkailuun

Kasvua ja kansainvälistymistä vastuulliseen matkailuun

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea Ylä-Savon matkailualan yritysten kasvua verkostoitumisen, organisoitumisen ja yhteistyön kautta. Vastuullinen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja sekä asiakaskokemuksen parantaminen luo yrityskohtaista kasvua ja kannattavuutta sekä edistää kestävän matkailun tavoitteita. Tavoitteena on kehittää matkailutoimijoiden ja -yrittäjien liiketoimintaosaamista, alueen houkuttelevuutta ja saavutettavuutta.

Kansainvälistymisen kautta haetaan mahdollisuutta laajentaa liiketoimintaa ja tavoittaa uusia asiakkaita eri kohderyhmistä. Hanke tukee matkailualan toimijoita digitaalisuuden hyödyntämisessä ja lisäksi tiedolla johtamista vahvistetaan niin yritystasolla kuin aluekehityksessä.

Hanke koostuu neljästä työpaketista, jotka ovat (yrityksen ei tarvitse osallistua jokaiseen työpakettiin)

1.  Pk-yritysten kasvu verkostoitumisen ja yhteistyönkautta

Toteutetaan yhteistyömalli, jossa tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Luodaan matkailualan paikallisten ja maakunnallisen verkostojohtamisen malli. Vakiinnutetaan verkostoitumisen käytännöt ja hyödynnetään Visit Finlandin yhteistyötä.

2. Vastuullinen tuotteistaminen

Hyödynnetään asiakaskokemusta, digitaalisuutta, kohderyhmä- ja tuotekorttiajattelua, kun päivitetään olemassa olevia toimintoja tai kehitetään uusia tuotteita kohderyhmä ajattelun avulla. Uudet tuotteet pilotoidaan ja testataan käytännössä. Esteettömän matkailukohteen  ja -tuotteen kehittäminen pilottina Mansikkaniemen alueelle Iisalmessa.

3. Matkailuyritysten kansainvälistyminen 

Keskitytään kansainvälistymisen edistämiseen ja tarjotaan matkailuyrityksille selkeät polut kansainvälistymiseen. Testataan uusia markkinoita, erityisesti Saksan markkinaa ja luodaan kontakteja.

4. Innovointi (ml. liiketoiminta ja markkinointiosaaminen)

Toimenpiteinä ovat ajantasaisen tutkimus- ja tilastotiedon tuottaminen matkailun kehittämisen tueksi sekä tapahtumien aluetaloudellisen merkityksen selvitys tapahtuma-analyysillä tiedollajohtamisen keinoin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Ylä-Savon alueen matkailuyrittäjät ja tapahtumajärjestäjät ja erityisesti Iisalmi ja tienoot -matkailubrändin alla toimivat matkailualan yritykset ja toimijat. 

Hankkeen toiminta-alueena on Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Vieremä ja Rautavaara.

 

Hankkeen kokonaiskustannukset 496.143 €. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF), Iisalmen kaupunki ja Ylä-Savon seuturahasto.

Osallistumismaksua hankkeen työpajoihin ei ole. De minimis -tuki ilmoitus vaaditaan.

Yhteystiedot

Kirsi Piirainen, projektipäällikkö. 

Puh. +358 40 670 8235, myös WA / sähköposti kirsi.piirainen@iisalmi.fi

Kati Rautio, hanketyöntekijä.

Puh. +358 40 676 1851 / sähköposti kati.rautio@iisalmi.fi 

Iisalmen kaupunki, elinvoimapalvelut. Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi

Ajankohtaista
3C2A3445.jpg
22.5.2024

Kysely toteutetaan Salmi Platformin Triplizer -ratkaisua hyödyntäen. Tiedonkeruuaika on 1.6. -31.8.2024. Jokainen vastaaja on meille arvokas riippumatta siitä, onko kyseessä yöpyjä, päiväkävijä, paikallinen tai läpikulkumatkalla oleva!

38897649180_dff9dbd7b7_k.jpg
25.1.2024

Uusi Kasvua ja kansainvälistymistä vastuulliseen matkailuun -hanke on alkanut. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea Ylä-Savon matkailualan yritysten kasvua verkostoitumisen ja yhteistyön kautta. Tavoitteena on kehittää matkailutoimijoiden ja -yrittäjien liiketoimintaosaamista sekä alueen houkuttelevuutta ja saavutettavuutta.

Kaikki uutiset