Eläinsuojelu

Eläinten hyvinvoinnin valvonnasta säädetään laissa eläinten hyvinvoinnista (Laki eläinten hyvinvoinnista 693/2023) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Lisäksi vanhat eläinlajikohtaiset valtioneuvoston asetukset ovat yhä voimassa. Lain tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta. Lain tarkoituksena on myös lisätä eläinten kunnioitusta ja hyvää kohtelua.

Eläinten hyvinvoinnin tarkastuksia tehdään, kun epäillään lainsäädännön vastaista toimintaa. Tarkastuksia tehdään myös säännöllisesti ilman epäilyä ammattimaisesti tai laajamittaisesti seura- tai harrastuseläimiä pitäviin kohteisiin.

Jos epäilet, että eläintä pidetään tai kohdellaan eläinten hyvinvointisäädösten vastaisesti, voit tehdä ilmoituksen. Ilmoituksen voi tehdä  suoraan valvontaeläinlääkärille sähköpostitse (elainlaakinta@iisalmi.fi) tai mikäli käytössäsi ei ole sähköpostia, puhelimitse arkisin klo 8:00–16 (kts. yhteystiedot sivun oikeasta reunasta).

Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot,  jotta eläinsuojelutarkastus voidaan suorittaa:

  • Ilmoittajan nimi
  • Puhelinnumero ja tarvittaessa sähköpostiosoite.

Eläinsuojeluviranomaisilla on vaitiolovelvollisuus ja he käsittelevät yhteystietojasi luottamuksellisesti eivätkä luovuta niitä ilmoituksen kohteelle.

Huom! Ilmoitukset käsitellään virka-aikaan. Virka-ajan ulkopuolella, kiireellisessä tapauksessa, otathan yhteyttä päivystävään kunnaneläinlääkäriin tai poliisiin.

Eläinten hyvinvoinnin tarkastusta varten valvontaviranomaisella tulee olla riittävä syy epäillä, että kohteessa menetellään eläinten hyvinvointisäädösten vastaisesti.

Valvontaeläinlääkärit eivät hoida seuraavia:

Järjestysongelmat kuten naapurustoa häiritsevä koirien haukkuminen, vapaana kulkeva eläin tai muu vastaava ympäristölle haittaa aiheuttavat asia.

  • Koirat eivät saa aiheuttaa haukkumisella naapureille kohtuutonta meluhaittaa. Taloyhtiössä eläimestä aiheutuvasta melusta tai muusta haitasta kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään tai taloyhtiön hallitukseen, mikäli keskustelu omistajan kanssa ei riitä. Järjestyslain vastaisesta metelöinnistä voi ilmoittaa poliisille. Jatkuva naapurin sisätiloihin kuuluva haukunta voi aiheuttaa myös terveydensuojelulain vastaisen meluhaitan. Terveydensuojelulain vastaisesta meluhaitasta voi olla yhteydestä kunnan ympäristöterveystarkastajaan (yhteystiedot). 

Irrallaan kulkevan tai aggressiivisen eläimen toisille eläimille tai ihmisille aiheuttamat haitat

Asiasta voi tehdä rikosilmoituksen. Poliisilla on esitutkintaviranomaisena mahdollisuus kuulusteluun ja jo tapahtuneiden asioiden selvittämiseen.

Eläinten ostoon ja myyntiin liittyvät kiistat

Tällaisissa tapauksissa tulee olla ensisijaisesti yhteydessä toiseen osapuoleen ja selvittää asia hänen kanssaan. Eläinkauppaan liittyvissä kiistakysymyksissä voi olla yhteydessä kuluttaja-asiamieheen.

Eläinten väkivaltainen kohtelu

Eläimiin kohdistuva väkivalta ovat usein hyvin vaikeasti todistettavissa eläinten hyvinvoinnin valvomiseksi tehdyllä tarkastuksella. Näissä tapauksissa olisi hyvä saada todisteita esim. valokuvaamalla tai videoimalla, minkä jälkeen asiasta voi tehdä rikosilmoituksen. Poliisin tehtäviin kuuluu eläinten hyvinvoinnin valvonta sen lisäksi, että poliisi valvoo myös järjestys- ja metsästyslain noudattamista ja poliisilla on esitutkintaviranomaisena mahdollisuus kuulusteluun ja jo tapahtuneiden asioiden selvittämiseen.

Epäillessäsi eläintenhyvinvointilainsäädännön vastaista eläinten kohtelua voit tehdä ilmoituksen. Mikäli olet tehnyt ilmoituksen ja eläinten tilanteessa tapahtuu muutosta, on asiassa hyvä tehdä uusi ilmoitus.

Linkkejä:

Uuden eläinten hyvinvointilain keskeisiä muutoksia 

Laki eläinten hyvinvoinnista 

Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta 592/2010

Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienkokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta

 

Eläinsuojelun ohjeita ja tiedotteita

Mikäli sinulla herää huoli eläinten hyvinvoinnista, ota yhteyttä valvontaeläinlääkäriin tai ympäristöterveystarkastajaan.

Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla (elainlaakinta(at)iisalmi.fi) tai puhelimitse.


Valvontaeläinlääkäri:
Anne-Marika Siponen, 040 627 6716

anne-marika.siponen@iisalmi.fi

Ympäristöterveystarkastaja:

Sani Mikkonen, 040 712 6720

sani.mikkonen@iisalmi.fi