Vuokrasopimuksen siirto uudelle vuokralaiselle

Iisalmen kaupungin tontin vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus toiselle kuulematta kaupunkia, ellei vuokraoikeuden siirrosta ole vuokrasopimuksessa erillistä mainintaa. Uuden vuokralaisen on haettava vuokraoikeutensa kirjaamista maanmittauslaitokselta maakaaren mukaisesti kuuden kuukauden kuluttua kauppakirjan, vuokrasopimuksen tai muun luovutuskirjan allekirjoituksesta ja toimitettava jäljennös viipymättä Iisalmen kaupungille.

 

Mikäli vuokrasopimuksen mukaan vuokraoikeutta ei saa siirtää toiselle ilman vuokranantajan lupaa, tulee vuokralaisen ennen luovutuskirjan allekirjoittamista ja vuokraoikeuden siirtämistä olla yhteydessä vuokranantajaan. Vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa aluetta tai osaa siitä kolmannelle osapuolelle, ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumusta.

 

Ilmoitukset vuokraoikeuden siirrosta

Maanmittauslaitos:

 maanmittauslaitos.fi

 

Iisalmen kaupunki:

kiinteistösihteeri

040 355 1804

tonttipalvelut@iisalmi.fi

Vuokrasopimuksen uusiminen tai vuokratontin ostaminen

Iisalmen kaupunki pääsääntöisesti jatkaa tonttien maanvuokrasopimuksia voimassa olevien sopimuksien päättyessä. Vuokrasopimukset uusitaan edellisen vuoden aikana, kuitenkin ennen voimassa olevan sopimuksen päättymistä. Uuden vuokrasopimuksen vuokran summa määräytyy voimassa olevan hinta-aluemallin mukaan.

 

Vuokralaisella on oikeus ostaa vuokra-alue kaupunginvaltuuston päättämällä kauppahinnalla. Vähennykseksi ei lueta maksettuja vuokria eikä indeksin alennuksia missään muodossa.

 

Iisalmen kaupungin omakotitontin osto- ja vuokrahintaan pääset hinta-aluemallista