Tapahtumia lapsiperheille
landscape-409551__340.png Kylät Sydämellä - loppuseminaari
19.1.2019 11:00–14:00
Tervetuloa mukaan saamaan hyviä ideoita kylien palvelujen kehittämiseen!

Tapahtumapaikka:
Turvallista asumista, elämän arkipäivää, monenlaisia atkviviteetteja

Lapselle hoitopaikka?

Iisalmessa on 10 kunnallista päiväkotia ja 32 kunnallista perhepäivähoitajaa. Tarjolla on koko – ja osapäiväistä varhaiskasvatusta sekä tarvittaessa vuoro- ja iltahoitoa.

Yksityistä päiväkoti- ja perhepäivähoitoa tarjotaan ostopalveluna kaupunkilisän ja yksityisen hoidon tuen avulla kuudessa yksityisessä päiväkodissa, neljässä ryhmäperhepäivähoitokodissa ja 12:ssa yksityisessä perhepäivähoitokodissa.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea sähköisellä  hakulomakkeella ympärivuoden. Hakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen toivottua alkamispäivää. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opiskelupaikan saamisesta tai koulutuksesta eikä tarvetta voi ennakoida, tulee hakemus tehdä mahdollisimman pian. Kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen. Keväisin, useimmiten maaliskuussa on vuosittainen haku uusille hakijoille.

Lue lisää

Lastenhoidon tuet

Kotona tapahtuvaa tai yksityisesti järjestettyä hoitoa tuetaan Kelan maksamalla kotihoidon tuella tai yksityisen hoidon tuella. 

Lue lisää

Kerhotoiminta alle kouluikäisille

Kerhotoiminta on hyvä vaihtoehto silloin, kun ei tarvita päivähoitoa vaan säännöllistä ryhmätoimintaa. Kerhotoimintaa tarjotaan kahtena päivänä viikossa, puolipäiväisesti 2-3 vuotiaiden ja 4-5 vuotiaiden lasten ryhmissä. Kerhossa tarjotaan lapsille lounas. Kerhotoimintaan voi hakea ympäri vuoden.

Lue lisää

Esiopetus

Lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvolllisuuden alkamista. Esiopetuksen laajuus on 700 tuntia lukuvuodessa eli noin 4 tuntia päivässä. Esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta, mutta sen lisäksi mahdollisesti tarvittava päivähoidon osuus on maksullista.

Lue lisää

Peruskouluun ilmoittautuminen

Iisalmen kaupunki on jaettu alueellisesti 13 oppilaaksiottoalueeseen, joista selviää mikä on oppilaan lähikoulu. Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa. Kaikissa tapauksissa oma lähikoulu ei ole maantieteellisesti lähin, vaan oppilaaksiottoalueiden muodostumiseen vaikuttavat mm. alueen asiointiyhteydet, koulukuljetukset ja perinteet. Peruskouluun ilmoittaudutaan vuosittain tammi-helmikuussa.

Lue lisää

Koulukuljetukset

Oppilaalle järjestetään maksuton koulukuljetus omaan lähikouluun, jos koulumatka on yli 5 km. Tämän lisäksi järjestetään maksuton kuljetus omaan lähikouluun 1-3  vuosiluokan oppilaalle, jos koulumatka on yli 3 km sekä 1-6  vuosiluokan oppilaalle, jos hän joutuu kulkemaan tien piennarta Kainuuntiellä, Kuopion  tiellä, Sonkajärventiellä, Kiuruvedentiellä, Ouluntiellä tai Pielavedentiellä välillä Peltosalmi - Kotikyläntien risteys. Saat lisää tietoa perusopetuksen koulukuljetusoppaasta.

Lue lisää

Iltapäivätoiminta koululaisille

Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään 1-2 luokkalaisille sekä alle 9-vuotiaille erityisopetuksen oppilaille.

Lue lisää

Harrastusmahdollisuuksia

Iisalmessa toimii yli 40 aktiivista nuoriso- ja liikuntajärjestöä, joissa harrastetaan monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja. Löydät tietoja eri harrastusmahdollisuuksista kaupungin harrastehausta.

Lue lisää

Neuvolat ja perhepalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän neuvolatiimin tavoitteena on tarjota kaikille lapsiperheille suunnattuja helposti saatavia matalan kynnyksen peruspalveluja. Neuvolatiimin toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä. Perheen mahdollisiin pulmiin tarjotaan tukea jo alkuvaiheessa. Neuvolatiimiin kuuluvat lastenneuvolan lääkäri, äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat, perheohjaajat ja neuvolapsykologi, tarvittaessa mukaan pyydetään muita yhteistyötahoja esim. puheterapia, toimintaterapia, päivähoito ja lastensuojelu

Lue lisää