Varhaiserityiskasvatuksen tarkoituksena on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsi tarvitsee kehitykseen ja oppimiseen erityistä tukea.

Lue lisää

Kunnallinen perhepäivähoito Iisalmessa

Lue lisää

Kunnalliset päiväkodit Iisalmessa

Lue lisää

Yksityinen perhepäivähoito Iisalmessa

Lue lisää

Yksityiset päiväkodit Iisalmessa

Lue lisää

Varhaiskasvatusta tarjotaan perheen tarpeen mukaan osa- tai kokopäivähoitona päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai varhaiskasvatuksen kerhotoiminnassa.

Varhaiskasvatuspalvelut sijaitsevat Iisalmen kaupungintalolla osoitteessa Pohjolankatu 14.  Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja vastaa asiakaspalvelusta asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta hoitopaikan myöntämiseen saakka. Palveluohjaaja tekee kiinteää yhteistyötä varhaiskasvatuksen yksiköiden esimiesten kanssa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatustoimistossa teitä palvelevat varhaiskasvatusjohtaja, palveluohjaaja sekä maksu- ja laskutusasioissa toimistosihteerit. Perhepäivähoidonohjaajan työpiste löytyy päiväkoti Simpukasta, Pekankatu 1.

Varhaiskasvatusta tarjotaan perheen tarpeen mukaan osa- tai kokopäivähoitona päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen vastuualueen muodostavat 6 päiväkotia ja 20 omassa kodissa toimivaa perhepäivähoitajaa. Varhaiskasvatus­palveluja tuottaa lisäksi kaupungin valvomana 8 yksityistä päiväkotia, 8 yksityistä perhepäivähoitajaa ja 4 yksityistä ryhmä­perhepäiväkotia. Perheiden valinnanvapautta kunnallisen ja yksityisen päivähoidon välillä tuetaan palvelusetelillä.

Esiopetusta järjestetään 5 kunnallisessa ja 6 yksityisessä päiväkodissa sekä erillisissä esiopetusryhmissä Edvin Laineen, Kangaslammin ja Kauppis-Heikin kouluilla. Kouluilla sijaitsevat esiopetusryhmät ovat kokopäiväisiä ja varhaiskasvatuslain alaisia.

Partalan ja Hernejärven koulujen esiopetusryhmät muodostuvat, jos hakijoita on riittävästi. Näiden koulujen esiopetusryhmässä on tarjolla pelkästään esiopetusta ja se on perusopetuslain alaista.

Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30 -17.00. Vuorohoitoa järjestetään Malminrannan ja Paloisten päiväkodissa. Malminrannan päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista vuorohoitoa ja Paloisten päiväkoti on avoinna laajennetuilla aukioloajoilla.

Varhaiskasvatuksessa tehdään lapselle yhdessä huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja tarkistetaan huoltajien kanssa vähintään kerran vuodessa.

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus:

Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, jossa arvostetaan lapsuuden ainutkertaisuutta. Toimintamme lähtökohtia ovat lasten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus ja hyvinvointi sekä yhteistyö perheiden kanssa. Myönteisyys on varhaiskasvatuksemme voimavara.

 

 

 

Yhteystiedot

Katja Koskela

varhaiskasvatusjohtaja
Pohjolankatu 14
040 543 4982
katja.koskela@iisalmi.fi

Marjatta Miettinen

varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
Pohjolankatu 14
040 660 8891
marjatta.miettinen@iisalmi.fi

Paula Kokkonen

toimistosihteeri
Pohjolankatu 14
040 489 4973
paula.kokkonen@iisalmi.fi

Tanja Järveläinen

perhepäivähoidon ohjaaja
Pekankatu 1
040 549 4393
tanja.jarvelainen@iisalmi.fi

Terttu Kainulainen

toimistosihteeri
Pohjolankatu 14
040 673 8614
terttu.kainulainen@iisalmi.fi
Varhaisen tuen työntekijät

Anna-Kaisa Säisä Varhaiskasvatuksen opettaja, p. 040-1616552 (31.12.2021 asti)

  •  Vertaisiltojen ja päivätoiminnan kehittäminen yhteistyössä Perheentalon kanssa
  • Lasten havainnointi ja toimiminen varhaiskasvatuksen ryhmissä
  • Perheiden asiat ja huolet:
  • kasvatus ja vanhemmuus
  • muutos- ja kriisitilanteet sekä oma jaksaminen
  • tietoa lapsiperheiden palveluista Iisalmessa
  • tapaamisia päiväkodeissa, lapsen kotona tai muualla perheen toiveiden mukaan
Ajankohtaista
Hankekoordinaattorit kasvatus- ja opetuspalvelut.JPG
12.11.2021

Iisalmen kaupunki koordinoi sivistys- ja hyvinvointitoimialan -hankkeita, joita rahoitetaan valtion erityisavustuksilla. Hankkeiden tavoitteena on kehittää kulloinkin ajankohtaisia koulutuspoliittisia uudistuksia sekä vastata opetuksen, oppilaanohjauksen ja oppimisen tuen kentältä nousseisiin kehittämistarpeisiin. Kussakin hankkeessa on omat asiantuntijoista muodostetut ohjausryhmänsä. Hankekoordinaattorit tekevät monialaista yhteistyötä kuntien erilaisten oppimisen ja kasvatuksen tukeen ja ohjaukseen liittyvien verkostojen kanssa.

Kaikki uutiset
Edellinen 1 2Seuraava
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
TietoEdu ja Muksunetti

 TietoEdu ja Muksunetti varhaiskasvatuksen työvälineinä

TietoEdu ohje vanhemmille

Kirjautuminen TietoEduun

(Tietoedussa vanhempi ilmoittaa hoitoajat, katsoo tiedotteet ja kalenterit)

Kirjautuminen Muksunettiin (vaatii Suomi.fi tunnistautumisen )

Muksunetistä vanhempi pääsee lukemaan lapsensa varhaiskasvatussuunnitelman.

Tieto Edu - Opastusvideot vanhemmille 

Varhaiskasvatuksen tietosuojaseloste

Iisalmen kaupungin sosiaaliasiamies

”Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.”

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?


Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asiakkaana. Haluat neuvoja sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.  Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.  Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin.  Olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.  Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätöksiä tai sopimuksia. 
 
Sosiaaliasiamiehen tehtävät (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 § ja varhaiskasvatuslaki 53 §)


Neuvoa asiakasta asiakaslain tai varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.  Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä. 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:
 
Neuvonta:

Tiistai kello 12-15 

keskiviikko–torstai kello: 10–13

puh. 050 341 5244 
 
Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.
 
Sosiaaliasiamiehet

 Saarinen, Sanna

Sointula, Maija-Kaisa

Vainio, Heidi


Sähköposti: (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja) sosiaaliasiamies@merikratos.fi
 
Postiosoite: Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.