Teksti ja kuvat

Tervetuloa Paloisten päiväkotiin!

Kuva Paloisten päiväkodista

Päiväkotimme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 6:30 - 17:00 ja tarpeen mukaan laajennetuilla aukioloajoilla vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille.

Päiväkotimme sijaitsee väistötiloissa Savonia AMK:N kampuksella Iisalmen Kivirannalla kauniilla tontilla, jossa lapset voivat monipuolisesti leikkiä ja liikkua. Toimintamme perustana ovat valtakunnallinen esiopetussuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma. Toimintamme pohjautuu ajatukseen hyvästä lapsuudesta ja sen ainutkertaisuudesta. Siihen liittyy suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen.

Tuemme lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Kannustamme lapsia ja huoltajia osallistumaan toimintamme suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Arvostamme avointa ja rehellistä vuoropuhelua kaikissa asioissa, mitkä liittyvät lapseen ja hänen hyvinvointiinsa. 

Paloisten päiväkodin arvot 2023-2024

 

  • Lapsilähtöisyys: Huomioimme lapset yksilöllisesti. Toimintamme lähtökohtana on lasten vahvuudet sekä mielenkiinnon kohteet. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
  • Tasa-arvo: Jokainen lapsi on yhtä arvokas. Toimimme niin, että jokainen lapsi pääsee osallistumaan kaikkeen toimintaan tasapuolisesti omassa ryhmässään omien taitojensa mukaan turvallisuus huomioiden.
  • Kunnioitus: Kunnioitamme lapsia, huoltajia sekä työkavereitamme. Kohtaamme ammatillisesti erilaiset kulttuurit ja tavat toimia. Arvostamme kaikkien työtä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Kaiken työmme keskiössä on lapsen etu; huolehdimme siitä kaikki yhdessä. 
  • Positiivisuus: Positiivinen asenteemme näkyy lapsille, huoltajille sekä työkavereille, ja on hyvä käyntikortti ulospäin. Työskentelytapamme on avointa ja rehellistä unohtamatta huumoria. Toimimme yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti.

 

 

 

Kuva paloisten päiväkodin pihasta

 

Yhteystiedot

Savonia Kampus

Haukisaarentie 2 F

74130 IISALMI

 

paloistenpaivakoti@iisalmi.fi

 

Eteläinen päiväkotihoidon toimintayksikön johtaja

Päivi Rönkkö

Puh. 040 830 2777

 

Sähköposti:

etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi

 

Ryhmät 1.8.2023 alkaen:

 

Maahiset 1-2v.

p. 040 641 6919

Menninkäiset 1-2v.                 

  p. 040 489 4995

 

 Peikot 3-4v.                               

 puh. 040 489 4047

 

Haltiat 5-6v.

eskarit puh. 040 168 1014

viskarit puh. 040 517 7131

 

Apulaisjohtaja

Marjo Tienpää

puh. 040 484 6497