Luvan voi lunastaa julkisyhteisö, yhteisö tai yritys, jonka palveluihin kuuluvat kotona tehtävät ammatilliset hoito- ja hoivatyöt. Palvelun tulee olla hyvinvointialueen järjestämää.

Tunnus on voimassa viisi vuotta. Tunnus on henkilökohtainen ja ajoneuvokohtainen. Tunnus asetetaan ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnus on helposti luettavissa ulkoapäin.

KOTIHOIDON PYSÄKÖINTITUNNUSHAKEMUS