Vuosina 2021-2025 Iisalmen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen kaupunginvaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä kuntavaaleilla.  Kaupunginvaltuusto päättää mm. kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista sekä kaupungin hallinnon rakenteesta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin.

11-jäseninen kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Hallituksella on keskeisiä hallinnollisia tehtäviä ja velvollisuuksia. Se valmistelee valtuuston tekemät asiat, panee ne täytäntöön ja valvoo valtuuston päätösten lainmukaisuutta. Kaupunginhallitus huolehtii myös kaupungin yleisestä kehittämisestä, valvoo viranhaltijoiden toimintaa ja kaupungin taloushallintaa sekä antaa ohjeita kaupungin määräysvallassa olevien yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnasta.

Lautakuntia valtuustokaudella 2021-2025 on yhteensä kuusi: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta ja Iisalmen Vesiliikelaitoksen johtokunta, maaseutuhallinnon yhteislautakunta ja Ylä-Savon alueellinen jätehuoltolautakunta. Teknisellä lautakunnalla on myös tekninenjaosto ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla hyvinvointijaosto.  Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa kehittämisestä sekä ohjata sen suunnittelua ja toteutusta.

Lisäksi Iisalmen kaupungilla on edustajia kuntayhtymien tms. luottamuselimissä.

Iisalmen kaupunginjohtaja on Jarmo Ronkainen.

Kunnalliseen päätöksentekorakenteeseen kuuluvat edellä esitettyjen päätöksenteko-organisaatioiden lisäksi monet muut, niin kunnan sisäiset kuin ulkoiset, vaikuttajat. Vaikuttajina voivat olla erilaiset yhdistykset, painostusryhmät, joukkotiedotusvälineet, valtion viranomaiset sekä kansainväliset järjestöt ja sopimukset.

Kaupunginjohtajan tervehdys

Iisalmi on vireä Ylä-Savon alueen keskuskaupunki. Kaupungissa on asukkaita n.22 000 ja koko seutukunnan alueella asukkaita on lähes 60 000. Kaunis luonto, järvimaisemat, hyvät logistiset yhteydet, kansainväliset ja menestyvät yrityksemme, erinomaiset kaupan ja liikenteen palvelut, hyvät julkisen sektorin ja vapaa-ajan palvelut tekevät kaupungista vetovoimaisen ja viihtyisän elinympäristön.

Iisalmi on monipuolinen ihmisen kokoinen kaupunki, jossa on hyvä asua ja yrittää. Iisalmessa näkyy vahva yrittäjyys ja seudun teollisuuden viennin osuus on merkittävä osa koko maakunnan viennistä. Iisalmessa on osaavaa ja koulutettua työvoimaa sekä toimitiloja niin palvelu- kuin teollisuusyrityksille.

Matkailijan on helppo tulla Iisalmeen autolla tai junalla. Kaupungin historiaan ja kulttuuriin voi tutustua Koljonvirran ja Runnin historiallisella alueilla sekä kaupungin kulttuurikeskuksessa. Iisalmen satama, tori kauppahalleineen ja Kirkkopuisto ovat myös tutustumisen arvoisia kohteita.

Tervetuloa Iisalmeen - viihtymään, asumaan tai yrittämään!

Jarmo Ronkainen
kaupunginjohtaja
040 661 5351

 

Johdon sihteeri Kaisa Kajanus
kaisa.kajanus@iisalmi.fi   040 830 2658

Valtuuston livelähetykset