Kaupungin myöntämät avustukset

Avustuksia myönnetään hakemuksesta iisalmelaisille yhdistyslain (503/1989) säännösten mukaisesti rekisteröityneille yhdistyksille tai muille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden. Iisalmen kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Iisalmen kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia voidaan myöntää myös ei-iisalmelaisen hakijan toimintaan, joka tapahtuu Iisalmen alueella ja kohdistuu iisalmelaisten hyväksi. Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia voidaan myöntää myös yksityishenkilöille.

Kaupungin myöntämien toiminta-avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan vuosittain ennen toiminta-avustusten hakuajan alkamista. Ilmoitus julkaistaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla sekä paikallisessa sanomalehdessä. 

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan avustukset

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan myöntämien avustusten erityisperiaatteet ja kriteerit on koottu erilliseen ohjeeseen. Tämä ohje korvaa aikaisemmin annetut kaupungin avustusohjeet. 
Näiden a
vustusten tyypit ovat toiminta-avustus, kohdeavustus, urheiluapurahat ja -seuratoimijat, kulttuurin tunnustuspalkinto ja liikunnan koulutus- ja kurssiavustukset.

Kaupunginhallituksen myöntämät avustukset

Tapahtumatuki:
Tapahtumajärjestäjät (mukaan lukien yhdistykset) voivat hakea tapahtumatukea erillisellä hakulomakkeella. Tapahtumatukea voidaan myöntää Iisalmessa järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen kaupungin talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa. Ehdot mahdollistavat tapahtumatuen myöntämisen myös tapahtumajärjestäjälle, joka saa kaupungin myöntämää toiminta-avustusta. Tapahtumatukea ja kohdeavustusta ei voi saada samaan tapahtumaan. Katso tarkemmat ohjeet hakuohjeista.

Iisalmen kaupunki on siirtynyt toiminta- ja kohdeavustuksissa sähköiseen hakumenettelyyn. Alta löydät sähköiset avustushakemukset, joiden haku sulkeutuu automaattisesti hakuajan päätyttyä. Muistathan tehdä hakemuksesi ajoissa. Hakemuksen voi jättää, vaikka kaikki tarvittavat liitteet eivät ole saatavilla. Liitteet tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@iisalmi.fi) ennen avustuksen maksua. Hakemuksen voi jättää, vaikka kaikki tarvittavat liitteet eivät ole saatavilla. Liitteet tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon (kirjaamo(at)iisalmi.fi) ennen avustuksen maksua.

Haettavissa olevat avustukset

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia yhdistyksille edistääkseen ja ylläpitääkseen monipuolista kansalaistoimintaa

Lue lisää

Kulttuurin toiminta-avustusten ja kohde-avustusten hakeminen sekä ehdotukset vuosittaisen kulttuurin tunnustuspalkinnon saajaksi.

Lue lisää

Iisalmen kaupunki tukee järjestöjä myöntämällä avustuksia ja apurahoja liikunta- ja nuorisojärjestöille sekä vammaisjärjestöille liikuntatoiminnan järjestämiseen

Lue lisää

Iisalmen kaupungin yksityistieavustusten myöntäminen

Lue lisää
AJANKOHTAISTA