Kaupungin myöntämät avustukset

Avustuksia myönnetään hakemuksesta iisalmelaisille yhdistyslain (503/1989) säännösten mukaisesti rekisteröityneille yhdistyksille tai muille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden. Iisalmen kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Iisalmen kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia voidaan myöntää myös ei-iisalmelaisen hakijan toimintaan, joka tapahtuu Iisalmen alueella ja kohdistuu iisalmelaisten hyväksi. Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia voidaan myöntää myös yksityishenkilöille.

Kaupungin myöntämien toiminta-avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan vuosittain ennen toiminta-avustusten hakuajan alkamista. Ilmoitus julkaistaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla sekä paikallisessa sanomalehdessä. Sama hakuaika koskee myös kaupunginhallituksen myöntämiä kohdeavustuksia. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kohdeavustusten hakua tämä hakuaika ei koske. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät kaupunginhallituksen 15.1.2018 hyväksymästä avustusten myöntämisperusteista.

Tapahtumajärjestäjät (mukaan lukien yhdistykset) voivat hakea tapahtumatukea erillisellä hakulomakkeella. Tapahtumatukea voidaan myöntää Iisalmessa järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen kaupungin talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa. Ehdot mahdollistavat tapahtumatuen myöntämisen myös tapahtumajärjestäjälle, joka saa kaupungin myöntämää toiminta-avustusta. Tapahtumatukea ja kohdeavustusta ei voi saada samaan tapahtumaan. Katso tarkemmat ohjeet hakuohjeista.

Iisalmen kaupunki on siirtynyt toiminta- ja kohdeavustuksissa sähköiseen hakumenettelyyn. Alta löydät sähköiset avustushakemukset, joiden haku sulkeutuu automaattisesti hakuajan päätyttyä. Muistathan tehdä hakemuksesi ajoissa. Hakemuksen voi jättää, vaikka kaikki tarvittavat liitteet eivät ole saatavilla. Liitteet tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@iisalmi.fi) ennen avustuksen maksua. Hakemuksen voi jättää, vaikka kaikki tarvittavat liitteet eivät ole saatavilla. Liitteet tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon (kirjaamo(at)iisalmi.fi) ennen avustuksen maksua.

Haettavissa olevat avustukset

Iisalmen kaupunginhallitus myöntää vuosittain toiminta- ja kohdeavustuksia yhteisöille edistääkseen ja ylläpitääkseen monipuolista kansalaistoimintaa.

Lue lisää

Kulttuurin toiminta-avustusten ja kohde-avustusten hakeminen sekä ehdotukset vuosittaisen kulttuurin tunnustuspalkinnon saajaksi.

Lue lisää

Iisalmen kaupunki tukee järjestöjä myöntämällä avustuksia ja apurahoja liikunta- ja nuorisojärjestöille sekä vammaisjärjestöille liikkumiseen.

Lue lisää

Iisalmen kaupungin yksityistieavustusten myöntäminen

Lue lisää