Kaupungin myöntämät avustukset

Avustuksia myönnetään hakemuksesta iisalmelaisille yhdistyslain (503/1989) säännösten mukaisesti rekisteröityneille yhdistyksille tai muille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden. Iisalmen kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Iisalmen kaupungin arvojen mukaista ja edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia voidaan myöntää myös ei-iisalmelaisen hakijan toimintaan, joka tapahtuu Iisalmen alueella ja kohdistuu iisalmelaisten hyväksi. Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia voidaan myöntää myös yksityishenkilöille.

Kaupungin myöntämien toiminta-avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella vuosittain ennen toiminta-avustusten hakuajan alkamista. Kuulutus julkaistaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla sekä paikallisessa sanomalehdessä. Sama hakuaika koskee myös kaupunginhallituksen myöntämiä kohdeavustuksia. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kohdeavustusten hakua tämä hakuaika ei koske. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät kaupunginhallituksen 15.1.2018 hyväksymästä avustusten myöntämisperusteesta.  

Vuonna 2018 Iisalmen kaupunki on ottanut käyttöön tapahtumatukihaun,  jonka kautta myönnetään tukea Iisalmessa järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen  kaupungin talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa. Vuonna 2019 jaettavan tapahtumatuen määrä on yhteensä 35 000 euroa. Tukea ei myönnetä samaan toimintaan, johon on saatu tai saadaan avustusta toiselta Iisalmen kaupungin viranomaiselta tai toisesta avustuslajista. 

Iisalmen kaupunki on siirtynyt toiminta- ja kohdeavustuksissa sähköiseen hakumenettelyyn.  Alta löydät sähköiset avustushakemukset, joiden haku sulkeutuu automaattisesti hakuajan päätyttyä. Muistathan tehdä hakemuksesi ajoissa.

Yhdistysten toiminta- ja kohdeavustusten sekä Iisalmen kaupungin tapahtumatuen hakuaika on 21.1.-22.2.2019 klo 15.

Haettavissa olevat avustukset

Tapahtumatukea myönnetään Iisalmessa järjestettävien tapahtumien järjestäjille.

Lue lisää

Iisalmen kaupunginhallitus myöntää vuosittain toiminta- ja kohdeavustuksia yhteisöille edistääkseen ja ylläpitääkseen monipuolista kansalaistoimintaa.

Lue lisää

Kulttuurin toiminta-avustusten ja kohde-avustusten hakeminen sekä ehdotukset vuosittaisen kulttuurin tunnustuspalkinnon saajaksi.

Lue lisää

Iisalmen kaupunki tukee järjestöjä myöntämällä avustuksia ja apurahoja liikunta- ja nuorisojärjestöille sekä vammaisjärjestöille liikkumiseen.

Lue lisää

Iisalmen kaupungin yksityistieavustusten myöntäminen

Lue lisää