Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään joustavasti ja monimuotoisesti  eri toimijatahojen yhteistyönä. Palveluja tuottavat kuntayhtymän ohella myös järjestöt ja yksityinen sektori. Työmenetelmissä lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja moniammatillisuus. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon sekä päihde- ja mielenterveystyön palvelut järjestää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluvat eläinlääkäripalvelut niin suurille kuin pienillekin eläimille, eläinsuojelu ja tarttuvien eläintautien valvonta.
                
Lue lisää

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut tukevat kuntalaisia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kuten lasten syntymään ja kasvuun, koulunkäyntiin, eron jälkeiseen vanhemmuuteen, toimeentuloon, maahanmuuttoon ja vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvässä kysymyksissä.

Lue lisää

Terveyden- ja sairaanhoito

Tarjoamme terveys- ja hyvinvointipalveluita neuvoloissa, kouluissa, 2. asteen oppilaitoksissa, kuntayhtymämme terveyskeskuksissa, Iisalmen sairaalassa sekä liikkuvina hyvinvointipalveluina, esimerkiksi kirjastoissa ja kauppakeskuksissa.  
 

Terveysvalvonta

Terveysvalvonnan tavoitteena on turvata turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö. Terveysvalvonta toimii lupa- ja valvontaviranomaisena sekä ohjaa ja neuvoo elinympäristöön liittyvien terveysriskien hallinnassa..
                  
Lue lisää

Yleinen edunvalvonta

Maistraatti tai käräjäoikeus voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehen etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavikseen.

Lue lisää

Ympäristönsuojelu

Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta. Tehtäviin kuuluvat mm. vesiensuojeluun, jätevalvontaan, ilmanlaatuun, meluntorjuntaan sekä
ympäristölupiin ja ilmoituksiin liittyvät tehtävät.

Lue lisää