Sivusto palvelee Iisalmen kaupungin luottamushenkilöitä toimikauden aikana ilmoitus sekä palkkio- ja korvausasioissa. Sähköiset lomakkeet vaativat tunnistautumisen.

Luottamushenkilön perustiedot ja niiden muutokset

Luottamushenkilön henkilö- ja yhteystietojen sekä niiden muuttaminen luottamushenkilörekisteriä, kaupungin internet-sivuja ja palkkioiden maksua varten. 

Luottamushenkilöilmoitus Luottamushenkilöilmoitus (suomiviestit.fi)

Sidonnaisuusilmoitukset
Kunnan luottamushenkilöiden ja tiettyjen viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Kuntalaki § 84  määrää sidonnaisuuksien ilmoittamisesta Sidonnaisuusilmoitukset - Iisalmen kaupunki - City of Iisalmi

Luottamushenkilöiden palkkiot

Toimielinten kokouspalkkiot, matkakorvaukset ja kuukausipalkkiot maksetaan automaattisesti pöytäkirjojen läsnäolotietojen perusteella.

Korvaushakemus ansionmenetyskorvauksesta sekä muiden kuin toimielinkokouksiin osallistumisten kustannuksista
 Luottamushenkilön korvaushakemus (suomiviestit.fi) 

Vastaavan paperilomakkeen voi pyytää yhteyshenkilöiltä. 

Verokorttien - ja valtakirjat puolueveron pidättämiseksi 

Verokortit ja valtakirjat toimitetaan Iisalmen kaupunki, palkkatoimisto, PL 10, Pohjolankatu 14, 74101 Iisalmi tai sähköpostitse palkkatoimisto@iisalmi.fi.

Luottamuspalkkioiden palkkioiden maksatusaikataulu vuonna 2024

 Jakso                 Ilmoitukset mennessä             Maksupäivä                                 
 1.12-2023-29.2.2024
 7.3.2024  29.3.2024
 1.3.-31.5.2024
Toimielinten kokouspalkkiot ja kuukausipalkkiot
 7.6.2024  28.6.2024
1.6.-31.8.2024
 13.9.2024  30.9.2024

 1.9.-30.11.2024
Toimielinten kokouspalkkiot ja kuukausipalkkiot

 29.11.2024  13.12.2024 ja 31.12.2024

Luottamushenkilöille maksettavissa palkkioissa ja korvauksissa noudatetaan voimassa olevaa kaupungin  luottamushenkilöiden palkkio-ohjetta Luottamushenkilöiden palkkio-ohje 1.8.2021.pdf sekä soveltuvin osin työehtosopimusta (KVTES).


Pikalinkit

Esityslistat ja pöytäkirjat internet-sivuilla Esityslistahaku (iisalmi.fi)
Kokousaikataulut Toimielinten kokousaikataulut - Iisalmen kaupunki - City of Iisalmi
Kaupungin toimintaohjeet Toimintaohjeet - Iisalmen kaupunki - City of Iisalmi
Luottamushenkilöiden haku Toimielinten, luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden haku (iisalmi.fi)
Tietosuojaselosteet Tietosuoja (iisalmi.fi)

Yhteyshenkilöt:
sähköposti etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Hallintojohtaja Niina Puumalainen p. 040 652 4002
Hallintosihteeri elinvoima- ja konsernipalvelut, Mirva Elo-Tammelander p. 040 653 1888
Hallintosihteeri tekninen toimiala,  Marika Heinonen p. 040 489 4001
Hallintosihteeri sivistys- ja hyvinvointitoimiala, Eija Sirviö p. 040 543 4921
Hallintosihteeri ympäristölautakunta, Helli Kauppinen p. 040 673 9971

Palkkioiden maksatus ja luottamushenkilörekisteri: henkilöstöasiantuntija Niina Nuutinen, p. 040 489 4025.