Kaupan toimipaikat

Kaupan toimipaikkojen osalta Iisalmen kaupunki on tehnyt oman analyysinsä kaavoitusta kiinnostavien ominaisuuksien osalta. Tällaisia asioita ovat Maankäyttö- ja rakennuslain osalta esille tuleva jaottelu kaupan suuryksikköön päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan osalta. Kaupan suuryksikkönä pidetään yli 4000 k-m2:n kaupan yksikköä. Erikoistavarakauppa puolestaan jaetaan tilaa vaativaan kauppaan ja muuhun kauppaan. Tästä esimerkkinä on Iisalmessa tehty analyysi kaupan yksiköistä vuodelta 2019.

Kaupan toimipaikat tilastokeskuksen aineistoista YKR seurantajärjestelmän avulla analysoituna jaetaan puolestaan supermarketteihin, valintamyymälöihin, itsepalvelutavarataloihin ja tavarataloihin. Lisäksi ovat olemassa päivittäistavaroiden eriloiskaupat ja tilaa vaativat kaupat, autokaupat ja polttoaineiden kaupat.

Ohessa on analyysi Iisalmessa tehtynä karttatarkasteluna sekä vertailun vuoksi tilastokeskuksen aineistoista löytyvä analyysitieto vuodelta 2017. Mielenkiintoista on verrata sitä, miten paljon eroavaisuuksia on tilastokeskuksen aineiston ja Iisalmen oman analyysin välillä. Maakuntakaavoituksessa ja muussa suunnittelussa tilastokeskuksen aineisto on se, mihin suunnittelussa luotetaan. Tämä voi kuitenkin antaa väärän kuvan pienen kaupungin kaupan rakenteesta.

 

Kaupat_2020 keskustan alueella.jpg
Päivittäistavarakaupat 2017, TOL 2008
Kaupan toimipaikat 2017, auto- ja polttoainekauppa, tilaa vaativa kauppa ja muut kaupat, TOl 2008