Haittaeläimet ja tuholaiset

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa kiinteistön tai yleisen alueen omistajan tai haltijan ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien ja vahinkoeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä kunnassa tarpeellisista toimenpiteistä vahinkoeläinten hävittämiseksi, mikäli niiden voidaan katsoa levittävän tauteja tai muutoin aiheuttavan terveyshaittaa.

Ohje lintujen ja siilien ruokintaan

Rakennusten suojaamiseen jyrsijöitä ja lintuja vastaan tulee myös kiinnittää huomiota. Asunto-osakeyhtiöt voivat antaa muun muassa lintujen ruokintaa koskevia määräyksiä järjestyssäännöissään. Asunto-osakeyhtiössä mahdollisista vahinkoeläinhavainnoista taikka asukkaiden epäasiallisesta toiminnasta tulee ilmoittaa isännöitsijälle.

Tuhohyönteiset

Sisätilojen pienet kutsumattomat vieraat, tuhohyönteiset, ovat ihmiselle usein harmillisia ja joskus myös haitallisia. Tuhohyönteisistä pääsee usein eroon omatoimisesti, mutta joskus torjuntatoimissa on syytä turvautua ammattilaisten apuun. Asunto-osakeyhtiössä tuhohyönteishavainnoista tulee ilmoittaa isännöitsijälle.

Osa kotien hyönteisistä on täysin harmittomia, satunnaisesti luonnosta sisälle kulkeutuneita yksilöitä. Jotkin hyönteiset (kuten sokeritoukka ja sokerimuurahainen) eivät aiheuta muuta, kuin esteettistä haittaa, jos niitä ei ole suuria määriä. Tuholaisen tunnistaminen auttaa arvioimaan torjuntatoimenpiteiden tarpeellisuutta. Ympäristöterveysvalvonta auttaa tuhohyönteisten ja -eläinten tunnistamisessa.

Vahinko- ja tuhoeläinten torjunta-aineita ja -välineitä myydään esimerkiksi rautakaupoissa, tavarataloissa, apteekeissa ja puutarhamyymälöissä. Voimakkaimpien ja vaarallisimpien tuholaismyrkkyjen (kuten rotanmyrkyt) saantia on nykyisin rajoitettu.

Tuholaistorjuntaa suorittavien yritysten yhteystietoja löytyy internetistä hakusanalla ”tuholaistorjuntaa”.

Linkkejä:
Vieraslajit.fi
Elintarviketuholaiset Ruokavirasto
Tukes - Ohje jyrsijätorjunta yksityishenkilöille
Tukes- Ohje ammattimainen jyrsijätorjunta