Kasvatus ja opetus

"Iisalmi on juuri sopivan kokoinen kaupunki: täältä löytyvät kaikki tarvittavat palvelut, mutta kaupunki on kuitenkin ihmisen kokoinen - kun ihmiset tuntevat toisensa, se tuo turvallisuutta."
- Saara ja Ville Pennanen, Iisalmeen muuttaneen lapsiperheen vanhemmat (By Iisalmi - Tositarinoita osaamisesta ja onnellisuudesta -esite 2017)

Iisalmi on merkittävä koulutuskaupunki. Iisalmen kaupungin opetus- ja koulutuspalvelujen tarjonnasta huolehtii 11 peruskoulua, Iisalmen lyseo, Kansalaisopisto sekä Ylä-Savon Musiikkiopisto.
Kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi Iisalmessa toimii Snellman kesäyliopiston toimipiste, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Savonia-ammattikorkeakoulu.


Lapselle hoitopaikka

Hoitopaikkaa voi hakea sähköisellä tai paperisella hakulomakkeella ympärivuoden. Hakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää.  Keväisin, useimmiten helmikuussa on vuosittainen haku uusille hakijoille. Hakemusten perusteella täytetään ensisijaisesti tulevan toimintakauden, eli elokuun alussa vapautuvat hoitopaikat.

 

Esiopetus
Lakisääteinen esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvolllisuuden alkamista. Esiopetuksen laajuus on 700 tuntia lukuvuodessa eli noin 4 tuntia päivässä. Esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta, mutta sen lisäksi mahdollisesti tarvittava päivähoidon osuus on maksullista.
Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Kuvataidekoulu antaa taiteen perusopetusta 7-15 -vuotiaille lapsille ja nuorille 90min viikossa. Oppitunnit sijoittuvat yhteen päivään, ma-to klo 15.00-19.30 väliselle ajalle. Oppitunteja on 13 kertaa/lukukausi. Opetustilana toimii Kulttuurikeskuksen grafiikanluokka 030 (sijainti pohjakerroksessa).
Ylä-Savon musiikkiopisto
Soitto-opinnot eri soittimissa aloitetaan pääsääntöisesti peruskouluiässä. 5 - 8-vuotiaat lapset voivat pyrkiä myös soitinvalmennusryhmään. Laulajien on oltava 16 vuotta täyttäneitä. Musiikin laajan oppimäärän perustason opiskelijaksi hakeudutaan pääsykokeen kautta. Ylä-Savon musiikkiopiston toimialueena on Iisalmi, Kiuruvesi, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä.
Lastenhoidon tuet
Kotona tapahtuvaa tai yksityisesti järjestettyä hoitoa tuetaan Kelan maksamalla kotihoidon tuella tai yksityisen hoidon tuella.
Peruskoulut ja koulun käynti
Iisalmen kaupunki on jaettu alueellisesti  oppilaaksiottoalueisiin, joiden mukaan oppilaan lähikoulu määräytyy. Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa. Kaikissa tapauksissa oma lähikoulu ei ole maantieteellisesti lähin, vaan oppilaaksiottoalueiden muodostumiseen vaikuttavat mm. alueen asiointiyhteydet, koulukuljetukset ja perinteet. Peruskouluun ilmoittaudutaan vuosittain tammi-helmikuussa.
Kansalaisopisto
Iisalmen kansalaisopisto on kaupungin omistama ja ylläpitämä yleissivistävä aikuisoppilaitos, jossa voivat myös lapset ja nuoret harrastaa ja opiskella. Iisalmen kansalaisopiston päätoimipaikka on Kulttuurikeskus. Opintopiirejä pidetään monissa muissakin tiloissa eri puolilla laajaa Iisalmea.
Iisalmen Lyseo