IISALMI - Suomen paras koulukaupunki

Arvostatko laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta? Me Iisalmessa arvostamme ne korkeimmalle paikalle niillä turvataan lastemme tulevaisuus.

"Tämä on juuri sellaista kuntapäättäjien osoittamaa arvovalintaa, jollaista tarvitaan ja johon valistuneilla kuntapäättäjillä on mahdollisuus aina olemassa. Iisalmessa luodaan vastuullisesti pohjaa osaamiselle ja elinikäisille oppimiselle.” - OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ:n On The Road –kiertueen tiedote 2017)

Iisalmi on merkittävä koulutuskaupunki. Iisalmen kaupungin opetus- ja koulutuspalvelujen tarjonnasta huolehtii 11 peruskoulua, Iisalmen lyseo, Kansalaisopisto sekä Ylä-Savon Musiikkiopisto. Kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi Iisalmessa toimii Snellman kesäyliopiston toimipiste, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Savonia-ammattikorkeakoulu.

Tältä sivulta löydät kasvatukseen ja opetukseen liittyvät palvelut.

Ajankohtaista
Hankekoordinaattorit kasvatus- ja opetuspalvelut.JPG
12.11.2021
3

Iisalmen kaupunki koordinoi sivistys- ja hyvinvointitoimialan -hankkeita, joita rahoitetaan valtion erityisavustuksilla. Hankkeiden tavoitteena on kehittää kulloinkin ajankohtaisia koulutuspoliittisia uudistuksia sekä vastata opetuksen, oppilaanohjauksen ja oppimisen tuen kentältä nousseisiin kehittämistarpeisiin. Kussakin hankkeessa on omat asiantuntijoista muodostetut ohjausryhmänsä. Hankekoordinaattorit tekevät monialaista yhteistyötä kuntien erilaisten oppimisen ja kasvatuksen tukeen ja ohjaukseen liittyvien verkostojen kanssa.

Kaikki uutiset