IISALMI - Suomen paras koulukaupunki

Arvostatko laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta? Me Iisalmessa arvostamme ne korkeimmalle paikalle ­­­­­­­ niillä turvataan lastemme tulevaisuus.

”Tämä on juuri sellaista kuntapäättäjien osoittamaa arvovalintaa, jollaista tarvitaan ja johon valistuneilla kuntapäättäjillä on mahdollisuus aina olemassa. Iisalmessa luodaan vastuullisesti pohjaa osaamiselle ja elinikäisille oppimiselle.”
-OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ:n On The Road –kiertueen tiedote 2017)

Iisalmi on merkittävä koulutuskaupunki. Iisalmen kaupungin opetus- ja koulutuspalvelujen tarjonnasta huolehtii 11 peruskoulua, Iisalmen lyseo, Kansalaisopisto sekä Ylä-Savon Musiikkiopisto. Kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi Iisalmessa toimii Snellman kesäyliopiston toimipiste, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Savonia-ammattikorkeakoulu.

Tältä sivulta löydät kasvatukseen ja opetukseen liittyvät palvelut.

Kymppiluokan tavoitteena on kehittää oppilaan opiskelu- ja uranvalintamahdollisuuksia sekä helpottaa jatkokoulutukseen pääsyä.

Lue lisää

Urheiluakatemian tavoitteena on opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen sekä oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö.

Lue lisää

Iisalmen kaupungin JOPO -ryhmät toimivat Juhani Ahon koulun vuosiluokilla 8 ja 9.

Lue lisää

Iisalmen kansalaisopisto on kaupungin omistama ja ylläpitämä yleissivistävä aikuisoppilaitos, jossa voivat myös lapset ja nuoret harrastaa ja opiskella.

Lue lisää

Iisalmessa koulukuljetus hoidetaan ensisijaisesti linja-autoilla ja täydennetään taksikuljetuksilla ja saattoavustuksilla.

Lue lisää

Varhaiskasvatusta tarjotaan perheen tarpeen mukaan osa- tai kokopäivähoitona päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai varhaiskasvatuksen kerhotoiminnassa

Lue lisää

Iisalmen Lyseon opinto-ohjaajat tukevat, auttavat ja neuvovat opiskelijaa opinnoissa ja tiedottavat lukion jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista.

Lue lisää

Iisalmen Lyseon opiskelijahuolto tukee opiskelijoiden koulunkäyntiä, oppimista ja kouluviihtyvyyttä, sekä huolehtii opiskelijoiden oikeusturvasta.

Lue lisää

Iisalmessa toimii yleissivistävää lukiokoulutusta tarjoava oppilaitos, Iisalmen lyseo.

Lue lisää

Ylä-Savon musiikkiopisto järjestää musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta, mikä antaa valmiudet myös alan ammattiopintoihin.

Lue lisää

Iisalmen kaupunki tukee vuosittain opiskelevia nuoria myöntämällä eri rahastojen varoista apurahoja ja stipendejä.

Lue lisää

Alakouluilla oppilaan ohjauksesta vastaavat luokanopettajat yhdessä muiden opettajien kanssa, 7-9 luokalla ohjauksesta huolehtivat oppilaanohjaajat.

Lue lisää

Iisalmessa painotettua musiikin opetusta tarjotaan Edvin Laineen koulussa.

Lue lisää

Iltapäivätoimintaa järjestetään Iisalmessa koulupäivisin klo 12-17 välillä.

Lue lisää

Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

Lue lisää

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Lue lisää

Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa.

Lue lisää

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

Lue lisää

Iisalmessa taiteen perusopetusta antavat kansalaisopisto ja Iisalmen kuvataidekoulun kannatusyhdistys sekä Ylä-Savon musiikkiopisto.

Lue lisää

Ylä-Savon musiikkiopiston toimialueena on Iisalmi, Kiuruvesi, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä.

Lue lisää