Liikunta- ja nuorisojärjestöjen tuki ja avustukset

Liikunta-, nuoriso ja vammaisjärjestöt voivat hakea seuraavia avustuksia sivistys- ja hyvinvointitoimialan avustusten myöntämiskriteerien mukaisesti:

Liikuntajärjestöt:

 • toiminta-avustus: avustus, joka myönnetään yhdistysten sääntömääräisen toiminnan tukemiseen (euromääräisesti suurin avustusmuoto)
 • koulutus- ja kurssiavustus: avustus järjestön toimintaan liittyvien suoritettujen koulutusten ja kurssien kuluihin (esim. valmentajakoulutus)
 • kohdeavustus: avustus liikuntatilojen ja -alueiden ylläpitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen tai toimintaan liittyviin kalustohankintoihin
 • jääseurojen kohdeavustus: avustus iisalmelaisille jääseuroille lähialueiden jäähallien käytöstä
 • urheiluapurahat: apuraha menestyneille iisalmelaisille tai iisalmelaista järjestöä edustavalle urheilijoille

Nuorisojärjestöt:

 • toiminta-avustus: avustus, joka myönnetään yhdistysten sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

Vammaisjärjestöt:

 • toiminta-avustus: avustus, joka myönnetään vammaisjärjestön liikuntatoimintaan

Sivistys- ja hyvinvointitoimiajan myöntämien avustusten hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella Iisalmen kaupungin verkkosivuilla sekä Iisalmen Sanomissa. Avustuksia haetaan sähköisesti, avustuslomakkeet löytyvät tämän sivun alareunasta. Lomakkeet avautuvat ja sulkeutuvat automaattisesti. Ilmoitetusta määräajasta myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustuksia voi hakea ainoastaan järjestön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, yksityinen henkilö ei voi tehdä hakemuksia.

Ennen hakemusten lähettämistä tulee tutustua huolellisesti avustusten myöntämisperusteisiin, jotka Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on päivittänyt 24.01.2023 §10.

Haettavana olevien avustusten aikataulut:

 • Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset / helmi-maaliskuu
 • Vammaisjärjestöjen liikunnan toiminta-avustus / helmi-maaliskuu
 • Liikunnan koulutus- ja kurssitoiminnan avustukset / haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa koulutuksesta/kurssista
 • Liikunnan kohdeavustukset / ei erillistä hakuaikaa
 • Jääseurojen kohdeavustukset / kevätkausi 31.1. mennessä, syyskausi 31.8. mennessä
 • Urheiluapurahat ja esitys vuoden seuratoimijoista / marraskuu

Sivistys- ja hyvinvointitoimiajan myöntämiä liikunnan avustuksia voi hakea iisalmelaiset rekisteröityneet liikunta-, nuoriso- ja vammaisjärjestöt.

Avustusten myöntämisen yleiset periaatteet

 1. Avustuksia myönnetään hakemuksesta iisalmelaisille yhdistyslain (503/1989) säännösten mukaisesti rekisteröityneille yhdistyksille tai muille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden. Yhdistysten edellytetään toimivan yhdistys- ja kirjanpitolain mukaisesti. Avustuksia voidaan myöntää myös ei iisalmelaisen hakijan toimintaan, joka tapahtuu Iisalmen alueella ja kohdistuu iisalmelaisten hyväksi.
 2. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräaikaan mennessä. Hakemuksen liitteitä voidaan täydentää hakuajan jälkeen.
 3. Avustusta myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan laatua ja laajuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan suunnitelmallisuus ja hakijan oma rahoitusosuus sekä samalle hakijalle aiemmin myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen toteutuminen.
 4. Avustusta ei myönnetä samaan toimintaan, johon yhdistys/yhteisö on saanut tai saa avustusta toiselta Iisalmen kaupungin viranomaiselta tai toisesta avustuslajista. Lukuun ottamatta tapahtumatuki. Avustus harkitaan tapauskohtaisesti.
 5. Myönnetty avustus on hakijakohtainen, eikä sitä saa siirtää edelleen muun yhdistyksen/yhteisön käytettäväksi.
 6. Avustuksia ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, joiden keskeinen tavoite on taloudellinen voitto, mainonta tai niihin verrattava toiminta.
 7. Avustuksen saaneen yhdistyksen/yhteisön edellytetään julkaisevan toimintakertomuksessaan tai muulla asianmukaisella tavalla, että se on saanut Iisalmen kaupungilta avustusta.
 8. Myönnetyllä avustuksella hakija voi kattaa hyväksytyistä toimintakuluistaan korkeintaan 70 %. Tämä ei koske kulttuuripalveluiden jakamia kohdeavustuksia.
 9. Avustusta saaneen yhdistyksen/yhteisön on toimittava hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Mahdolliset erimielisyydet on pyrittävä selvittämään osapuolten välisissä neuvotteluissa.

Jokaisen avustusmuodon tarkemmat myöntämisperusteet löytyvät dokumentista Sivistys- ja hyvinvointitoimialan avustusten myöntämisperusteet. Löydät dokumentin sivun alla olevasta linkistä.

Verkkoasiointi

Jääseurojen kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Avustushakemuslomake jääseuroille lähialueiden jäähallien käytöstä aiheutuviin kustannuksiin (alle 18 vuotiaiden jäänkäyttö).

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liikunnan kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Avustushakemus liikuntatilojen ja -alueiden ylläpitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen tai toimintaan liittyviin kalustohankintoihin järjestöille.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen koulutus- ja kurssiavustushakemus (verkkolomake)

Liikunta- ja nuorisojärjestöt voivat tehdä avustushakemuksen kuluvan vuoden koulutus- ja kurssitoimintaan tällä sähköisellä lomakkeella.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustushakemus (verkkolomake)

Voit hakea järjestösi yhteyshenkilönä liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustusta sähköisellä verkkolomakkeella haun voimassaoloaikana.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Suomi.fi-viestit Suomi.fi-verkkopalvelussa

Voit lähettää ja vastaanottaa viranomaisviestejä Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Urheiluapuraha- ja stipendihakemus (verkkolomake)

Järjestön allekirjoitusoikeudellinen henkilö voi tehdä hakemuksen urheiluapurahoista ja stipendeistä sähköisellä verkkolomakkeella.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Vammaisjärjestöjen liikunnan toiminta-avustushakemus (verkkolomake)

Voit hakea järjestösi yhteyshenkilönä vammaisjärjestöjen liikunnan toiminta-avustusta sähköisellä verkkolomakkeella haun voimassaoloaikana.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Vuoden seuratoimijat -hakemus (verkkolomake)

Järjestön allekirjoitusoikeudellinen voi tehdä vuoden seuratoimijoista esityksen sähköisellä verkkolomakkeella.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Erityisliikunnan avustajakorttihakemus

Voit hakea tällä lomakkeella avustajakorttia, jolla avustaja pääsee ilmaiseksi mukanasi Iisalmen liikuntapaikoille.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan avustusten myöntämisperusteet

Tiedostosta löydät Iisalmen kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimialan avustusten myöntämisperusteet

Lisää tietoa
Avaa linkki

Sähköinen ilmoitustaulu

Iisalmen kaupungin sähköiseltä ilmoitustaululta löydät viralliset ilmoitukset, viranhaltijapäätökset, esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille, lippujen myynti sekä kirjaamon ja arkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan tulee muun muassa tukea paikallisia liikuntaseuroja.

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen siltä kunnalta, jonka alueella ne toimivat.

Liikuntalaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390

Liittyvät palvelut

Ulkoilualueet ja -reitit

Katso tiedot

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Katso tiedot

Liikuntatilojen ja -alueiden käyttö

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut