Vuoden seuratoimijat -hakemus (verkkolomake)

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Vuoden seuratoimijat (seurajohtaja, valmentaja ja ohjaaja) julistetaan esitettäväksi erillisellä kuulutuksella loppuvuodesta ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä. Järjestö voi esittää ainoastaan yhtä seurajohtajaa, valmentajaa ja ohjaajaa. Kaikki esitykset tehdään samalla lomakkeella.

Esityksen seuratoimijasta voi tehdä vain järjestön allekirjoitusoikeudellinen edustaja, esitystä ei voi kuitenkaan tehdä itselleen. Yksityinen henkilö ei voi tehdä hakemusta.

Vuoden ohjaaja apurahaa voi hakea sekä nuoriso- että liikuntajärjestö ja ohjaaja voi olla esim. vapaaehtoistyöntekijä tai iltaohjaaja, mutta ei päätoimisessa työsuhteessa järjestöön.

Vuoden seurajohtaja, vuoden valmentaja ja vuoden ohjaaja palkitaan muulla tavalla kuin rahallisesti.

Lisätietoja: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pekka Partanen p. 040 545 4567, pekka.partanen@iisalmi.fi


Verkkoasiointi


Palvelut

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen tuki ja avustukset

Katso tiedot