Iisalmen kaupunki on jaettu alueellisesti oppilaaksiottoalueisiin, joiden mukaan oppilaan lähikoulu määräytyy. Iisalmessa perusopetusta annetaan 11 koulussa. Kaikissa tapauksissa oma lähikoulu ei ole maantieteellisesti lähin, vaan oppilaaksiottoalueiden muodostumiseen ovat vaikuttaneet mm. alueen asiointiyhteydet, koulukuljetukset ja perinteet.

Keskusta-alueesta on muodostettu 1.8.2006 alkaen yksi yhtenäinen oppilaaksiottoalue, jossa aikaisemmat oppilaaksiottoalueet toimivat ohjeellisina. Tavoitteena yhtenäisellä oppilaaksiottoalueella on tasata oppilasmääriä taajamakouluissa jakamalla oppilaat entisillä oppilaaksiottoalueiden reuna-alueilla kunakin vuonna tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Lapselle voi hakea koulupaikkaa myös muuhun kuin lähikouluun täyttämällä erillisen hakemuslomakkeen. Lomakkeita on saatavana kouluilta ja Kulttuurikeskuksen neuvonnasta. Hakemuslomake on myös tämän sivun liitetiedostona. Se voidaan jättää myös Kulttuurikeskuksen neuvontaan tai koululle. Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee toimialajohtaja.

Ilmoitus koulun vaihdon hakemisesta julkaistaan vuosittain kevätlukukauden alussa perusopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Hakuajat päättyvät yleensä tammikuun lopussa.

Oppilas voidaan hakemuksen perusteella hyväksyä muuhun kuin oman oppilaaksiottoalueen kouluun, mikäli vastaanottavaan kouluun ei muodostu uusia tai ylisuuria opetusryhmiä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, asetetaan etusijalle ne oppilaat
- joilla on ennestään sisaruksia tai saman perheen lapsia samanaikaisesti ko. koulussa
- jotka asuvat ko. koulun ohjeellisella oppilaaksiottoalueella
- joilla perusteena ovat oppilashuollolliset syyt
- montessoriluokalle valittaessa ne, jotka ovat olleet päivähoidossa ja esiopetuksessa Montessori-päiväkodissa.

Koulunvaihto voi tuoda myös kuljetuskustannuksia, joista huoltajat vastaavat itse. 

 

Yhteystiedot
Perusopetus on  sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa ja toiminnasta vastaava viranhaltija on

Toimialajohtaja
Kirsi-Tiina Ikonen
Pohjolankatu 14   
74100 IISALMI
Puh. 040 830 4336

Sähköposti
etunimi.sukunimi@iisalmi.fi