Perusopetus

Iisalmen kaupunki on jaettu alueellisesti oppilaaksiottoalueisiin, joiden mukaan oppilaan lähikoulu määräytyy.

Kaikissa tapauksissa oma lähikoulu ei ole maantieteellisesti lähin, vaan oppilaaksiottoalueiden muodostumiseen ovat vaikuttaneet mm. alueen asiointiyhteydet, koulukuljetukset ja perinteet.

Lukuvuosi 2020 - 2021 työ- ja loma-ajat



Syyslukukausi 12.8.2020 - 22.12.2020
syysloma vko 42/2020
Joululoma 23.12.2020 - 6.1.2021
Kevätlukukausi 7.1.2021 - 5.6.2021
Talviloma vko 10/2021
Vapaapäivä pe 14.5.2021

Koulujen ja esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021-2022.pdf

 

Lukuvuosi 2021 - 2022 työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi 11.8.2021 - 22.12.2021

Syysloma 18.10.2021 - 24.10.2021

Kyvätlukukausi 10.1.2022 - 4.6.2022

Talviloma 7.3.2022 - 13.3.2022

Ajankohtaista
Hankekoordinaattorit kasvatus- ja opetuspalvelut.JPG
12.11.2021

Iisalmen kaupunki koordinoi sivistys- ja hyvinvointitoimialan -hankkeita, joita rahoitetaan valtion erityisavustuksilla. Hankkeiden tavoitteena on kehittää kulloinkin ajankohtaisia koulutuspoliittisia uudistuksia sekä vastata opetuksen, oppilaanohjauksen ja oppimisen tuen kentältä nousseisiin kehittämistarpeisiin. Kussakin hankkeessa on omat asiantuntijoista muodostetut ohjausryhmänsä. Hankekoordinaattorit tekevät monialaista yhteistyötä kuntien erilaisten oppimisen ja kasvatuksen tukeen ja ohjaukseen liittyvien verkostojen kanssa.

Kaikki uutiset

Verkkoasiointi

Wilma

Wilma on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen www-liittymä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Koulunkäyntihakemus

Koulunkäyntihakemus - lomake perusopetuslaki 28§

Lisää tietoa
Lataa lomake

Koulunkäyntihakemus toisen oppilaaksiottoalueen kouluun

Voit tehdä lapsellesi hakemuksen Iisalmen kaupungissa toisen oppilaaksiottoalueen kouluun tällä lomakkeelle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Lukuvuoden 2020 - 2021 työ- ja loma-ajat

Koulujen ja esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 - 2021

Lisää tietoa
Lataa lomake

Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen ( oppivelvollisuuslaki 7 § )

Lomake oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä oppivelvollisuuslaki 7 §.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Peruskoulun tuntijako 1.8.2019 alkaen

tuntijako

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Iisalmen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelman liite, Digitaitokalenteri

Iisalmen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman liite Digitaitokalenteri ja hyväksyminen 19.2.2020

Lisää tietoa
Avaa linkki

Opetussuunnitelma 1.1.2020 alkaen

Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän perusopetuksen opetussuunnitelma 1.1.2020 alkaen

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Edvin Laineen koulu

Perusopetuksen luokat 1-6

Savonkatu 8, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Hernejärven koulu

Perusopetuksen luokat 1-6

Parkinlahdentie 15, 74140 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Juhani Ahon koulu

Juhani Ahon koulu tarjoaa perusopetusta luokille 7-9

Päiviönkatu 8, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kangaslammin koulu

Kangaslammin koulu tarjoaa perusopetusta luokille 1-6

Petter Kumpulaisentie 30, 74130 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kauppis-Heikin koulu

Perusopetuksen luokat 1-6

Peltosalmentie 11, 74510 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kirkonsalmen koulu

Perusopetuksen luokat 1-6

Koulutie 6, 74120 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Partalan koulu

Perusopetuksen luokat 1-4

Partalantie 1, 74160 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Runnin koulu

Perusopetuksen luokat 1-6

Runnintie 535, 74595 RUNNI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Soinlahden koulu

Perusopetuksen luokat 1-6

Lehtomäentie 100, 74170 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Sourunsalon koulu

Perusopetuksen luokat 1-6

Huotarintie 15, 74510 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Iisalmen seudun urheiluakatemia

Katso tiedot

10-luokka (lisäopetus)

Katso tiedot

Oppilaanohjaus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut