Kuntalaisaloite

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Iisalmen kaupunki on ottanut käyttöön www.kuntalaisaloite.fi -palvelun, jonka kautta kuntalaiset voivat tehdä sähköisesti kuntalaisaloitteita. Palvelussa voi myös kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Jos haluat tulostaa aloitelomakkeen ja lähettää sen postitse, löydät tulostettavan lomakkeen sivulta: www.iisalmi.fi/lomakkeet. Kaikki vireillä olevat aloitteet löydät sivulta: www.iisalmi.fi/osallistujavaikuta

Lomakkeen tiedoista muodostuu henkilötietorekisteri, jota ylläpidetään Iisalmen kaupungin asianhallintajärjestelmässä.
Tietosuojaseloste rekisteristä löytyy www.iisalmi.fi/rekisteriselosteet

 

Lisätietoja:
Hallintojohtaja, avoin


 

Kuntalaisaloitelomake

Kuntalaisaloite.fi

Kuntalaisaloite.fi:ssa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Kaikki tiedot
Siirry asioimaan