Yleiskaavaprosessi
Prosessi_nettiin_lev_1600px.jpg
Iisalmen alustavan yleiskaavaluonnoksen esittelytilaisuuden 10.9.2020 tallenne

Iisalmen yleiskaava tulee ohjaamaan kaupunkirakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä. Kaavan tavoitevuosi on 2040.
Yleiskaava on laadittu siten, että se ohjaa Iisalmen yhdyskuntarakennetta elävästi riippuen väestökehityksestä ja kaupungin elinvoiman kehittymisestä.
 
Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Alueiden ollessa jo asemakaavoitettuja, tullaan niitä muuttamaan yleiskaavan perusteella.

Iisalmessa on edellisen kerran laadittu oikeusvaikutteinen keskustaseudun osayleiskaava vuonna 2007.
Koko kunnan oikeusvaikutteista yleiskaavaa ei kaupunkiin ole koskaan laadittu

Yleiskaavatyö koostuu:

  1. paikkatietoanalyyseistä, jotka ovat jatkuvasti päivittyviä
  2. Yleiskaavakartasta merkintöineen
  3. Kaavaselostuksesta, jossa on esillä kaavamerkintöjen tulkinnat muuttuvien paikkatietoanalyysien pohjalta 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 20.3.-21.4.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. Osallisilla on mahdollisuus antaa OAS:ta palautetta kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka. 

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 13.3.2018, §40, että yleiskaavaluonnos laaditaan Nauhataajama -vaihtoehdon pohjalta painottaen kehittämistarpeita infran ja palveluiden osalta kaupungin keskusta-alueelle. Maaseutualueiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kylien kehittymismahdollisuuksiin sekä biotalouden sekä maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin. Linkistä löytyy kokouksessa esitetty Iisalmen yleiskaavan valmisteluaineisto.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen Iisalmen yleiskaavan valmisteluaineiston kokouksessaan 26.3.2018, §66.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen Iisalmen yleiskaavan valmisteluaineiston kokouksessaan 16.4.2018, §26. 

Lisätietoja yleiskaavasta

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366
sari.niemi@iisalmi.fi

Ota kantaa -kyselyn vastaukset
Kysely oli avoinna 11. - 25.9.2020. Kysely ja kuntalaisten vastaukset sekä kaavoittajan vastaukset on koottu yhteen. Kyselyn koonti on julkaistu.
10.9.2020 yleisötilaisuuden esitykset
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Blogi
14.11.2018 0

- Sanna Jokela, Gispo Oy
22.12.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
15.12.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
25.4.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
10.1.2017 0

- Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
Kaikki blogit