Tehdään yhdessä ihmeellisen hyvä kaupunkistrategia!

Iisalmen uudistuva kaupunkistrategia nyt kommentoitavana - osallistu verkkoalustan kautta!

Asukkaiden, järjestöjen, elinkeinoelämän toimijoiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä uudesta kaupunkistrategiasta haetaan sähköisen verkkoalustan, eräänlaisen yhteisen työtilan kautta. Verkkoalusta avaa uudenlaisia mahdollisuuksista kaupungin, asukkaiden ja päättäjien kesken käytävässä keskustelussa. Tule mukaan keskusteluun ja vaikuta!

Näin pääset mukaan:

Klikkaa linkkiä verkkoalustalle: https://iisalmi-strategia.in.howspace.com/

Kirjoita avautuvaan lomakkeeseen sähköpostiosoite, johon haluat kutsun lähetettävän.

Sähköpostiisi lähetetään kutsu, jonka avulla pääset helposti verkkoalustalle.

Verkkoalustalla näet mm. materiaaleja ja voit esittää siellä kysymyksiä tai kommentteja. Täydennämme sisältöä pilotin edetessä.

Verkkoalustan kommentointimahdollisuudet sulkeutuvat 21.11.2021.

Lisätietoja alustasta voit kysyä ylläpitäjältä Asuntamo Oy:sta: Timo Ovaskainen, timo.ovaskainen@asuntamo.fi tai p. 050 310 7441

https://iisalmi-strategia.in.howspace.com/

STRATEGIA 2030 - Suomen houkuttelevin seutukaupunki Iisalmi

Tällä hetkellä voimassa oleva Iisalmen kaupungin strategia uudistettiin vuonna 2017 ja pieniä päivityksiä siihen tehtiin vuonna 2020.  Voimassa oleva kaupunkistrategia 2030 päämäärineen ja painopisteineen ohjaa  toiminta- ja taloussuunnittelua valtuustokaudella 2017–2021. Nyt keväällä 2021 on aloitettu jo uuden strategiakauden valmistelu osallistaen kuntalaisia ja sidosryhmiä. Tältä sivulta löydät mm.  tietoa touko-kesäkuussa 2021 toteutetusta strategiakyselystä.

Monet strategialinjaukset vaikuttavat pitkällä aikavälillä yli valtuustokauden vuoteen 2030 saakka. Samaan aikaan vuoden 2017 strategiapäivityksen kanssa käynnistynyt kaupungin strategisen yleiskaavan uudistus etenee rinta rinnan strategiatyön kanssa, samoin kuin yksityiskohtaisempien elinkeino-ohjelman, palvelustrategian ja hyvinvointikertomuksen laadinta ja päivittäminen.

Iisalmen kaupungin strategiatyötä on tehty ja tehdään yhdessä iisalmelaisten kanssa. Työhön osallistuvat kaupunginvaltuusto ja -hallitus, lautakuntien puheenjohtajat, johtoryhmä, kaupungin henkilöstö, elinkeinoelämän ja muiden  sidosryhmien edustajat sekä kuntalaiset.
 

strategia.JPG

Oheinen kuva kiteyttää Iisalmen kaupunkistrategian (2017-2021) tärkeimmät elementit. Kuva on myös linkki strategian esittelyaineistoon.

Visio vuoteen 2030 on olla Suomen houkuttelevin seutukaupunki.

Arvot avoimuus, rohkeus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja ympäristövastuullisuus ohjaavat kaikkea tekemistä.

Strategiset ohjelmat pitävät toiminnan vision mukaisena:
1) Vetovoima ja kasvu
2) Osaaminen ja hyvinvointi
3) Toimiva ja turvallinen kaupunkiympäristö
4) Vakaa kuntatalous
5) Houkutteleva ja huolehtiva työnantaja

Toiminta-ajatuksena on parantaa asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä laadukkaalla palvelurakenteella sekä vahvistaa  koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa kehittämällä menestyvän elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä.

Miten rakennetaan Suomen houkuttelevinta seutukaupunkia Iisalmea? KATSO VIDEO!
Iisalmen kaupunkistrategian päivitysprosessi 2021

Kaupungilla tulee olla kaupunkistrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunkistrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kaupunkistrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kaupunkistrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. 


Alla on kuvattuna Iisalmen kaupunkistrategian vuoden 2021 päivitysprosessi pääpiirteittäin:

Touko-kesäkuu

Strategiakysely Iisalmen kaupungin asukkaille ja muille sidosryhmille
Nuorille suunnattu strategiakysely
Kyselyiden tuloksista tiedottaminen

Elokuu

16.8. valtuustoseminaari

30.8. - 17.9. kaupunkilaisia osallistava kaikille avoin luotain

Syyskuu

viikolla 38 asukkaita osallistava visiotyöpaja  - tervetuloa mukaan kuntalaiset, yrittäjät, järjestöjen toimijat!

27.9. valtuuston työpaja

Lokakuu

14. - 15.10. valtuustoseminaari

Marraskuu

15.11. talousarvioseminaari

29.11. strategian hyväksyminen kaupunginhallituksessa

Joulukuu

13.12. strategian hyväksyminen kaupunginvaltuustossa

Vuoden 2021 kaupunkistrategiaprosessin asiakirjat (tiedotteet, esitysmateriaalit jne.)
Strategian päivitys 2020

Iisalmen nykyinen kaupunkistrategia vuoteen 2030 ja strategiset ohjelmat vuosille 2018 – 2021 valmisteltiin vuoden 2017 aikana ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.12.2017. Strategiaa on toteutettu strategisten ohjelmien mukaisesti vuodet 2018 – 19, myös vuoden 2020 talousarvio noudattaa voimassa olevaa strategiaa. Iisalmen kaupunki on mukana Uuden Sukupolven Organisaatiot – USO – projektissa, jossa on yhtenä osa-alueena käyty laajasti läpi kaupungin tilannetta ja strategian toteutumista. Työn tuloksena on todettu, että strategian eri osa-alueita on hyvä tarkastella kriittisesti etenkin toimintaympäristön muuttumisen seurauksena. Esimerkiksi syntyvyys ja sitä kautta väestönkehitys vuosina 2017-19 on poikennut merkittävästi valmisteluvaiheessa käytössä olleista vertailuvuosista 2014-16. Kaupunginhallitus on käsitellyt strategian päivittämistä kaupungin johtoryhmän esitysten pohjalta 13.2.2020 ja strategiaan esitetään päivityksiä.

Päivitetty ja kaupunginvaltuuston 27.4.2020 hyväksymä strategia kokonaisuudessaan liitteenä.

Iisalmen kaupunkistrategia 2017 - 2021 ja strategiaprosessiin liittyvät materiaalit
Kaupunkistrategia 2017-2021.pdf (7,71 MB) 11.6.2020 16.40
Strategia 2017 - 2021 tiivis esitys.pdf (7,75 MB) 12.6.2020 9.59
Strategialuonnos LAUSUNTOVERSIO.pdf (3,11 MB) 13.10.2017 9.08
Iisalmi 2030 strategiakysely.pdf (600,4 kB) 10.8.2017 12.16
Iisalmen kaupungin ja Ylä-Savon seudun elinvoima-analyysi.pdf (2,17 MB) 10.8.2017 11.57
Iisalmen Strategiaprosessi 2017.pdf (379 kB) 10.8.2017 11.53