Blogi

Iisalmen strateginen yleiskaavaehdotus on nähtävillä

3.4.2023 8.00

Iisalmen strategisen yleiskaavan ehdotus on nähtävillä 3.4.2023 - 2.6.2023 välisenä aikana - pitkällinen kehitystyö ja tiedon jalostaminen tiivistyi viimein kaavaehdotukseksi

Iisalmen yleiskaavatyö on edennyt ja yleiskaavaehdotus on asetettu tänään nähtäville. Kaavan tavoitevuosi on 2040 ja kaava on luonteeltaan strateginen. Valmistelussa olemme pyrkineet nykyhetken tiedoilla ja ennusteilla antamaan Iisalmen kehittymiselle ja kehittämiselle parhaat lähtökohdat. Valmistelulle on luotu tietoa ja taustaa niin kaupungin omilla selvityksillä, kuin myös konsulttiselvityksillä. Tulevaisuuteen emme ole voineet nähdä, mutta parhaamme mukaan olemme pyrkineet antamaan suuntaa kaupungin maankäytölle mm. kehittämismerkinnöillä ja muilla toimintaa mahdollistavilla kaavamerkinnöillä.

Työssä on ollut suurena apuna sidosryhmät, ja heiltä saadut lausunnot sekä kaupunkilaisilta tullut palaute ja mielipiteet eri vuorovaikutuskanavia pitkin. Yleiskaavan parissa työskennellessäni viimeisen vuoden aikana olen useaan otteeseen käyttänyt lentävänä lauseena sanontaa: ”Iisalmen parhaita asiantuntijoita ovat iisalmelaiset itse”. Tämä on ollut viimeisen vuoden aikana hyvä muistisääntö, kun olemme keränneet mielipiteitä kaupunkilaisilta niin karttapalautepalvelulla, kyselyllä ja työpajoilla sekä käyneet keskusteluja niin kaupungintalolla vierailleiden kanssa kuin sähköpostitse kaavaan liittyen. Olemme olleet ilahtuneita, että yleiskaava on kiinnostanut laajasti ja olemme saaneet arvokkaita näkökulmia tarkastella Iisalmea kaupunkilaisten silmin.

Tärkeimpiä strategisia kysymyksiä tulevaisuuden kannalta ovat mm. liikenteelliset kehittämisratkaisut, ikääntyvän väestön asumistarpeisiin vastaaminen, elinvoimaisuuteen liittyvien maankäyttöratkaisujen edesauttaminen, maaseutualueiden toimintaympäristön vahvistaminen ja kaupunkikeskustan viihtyisyys, toimivuus ja turvallisuus. Esimerkiksi näihin teemoihin liittyvien kehityskulkujen avaaminen ja eri tahojen tarpeiden arviointi on ollut pitkä prosessi, mutta nyt ratkaisuehdotus on nähtävillä ja toivomme siitä edelleen samaa rakentavaa palautetta, jota olemme saaneet läpi kaavaprosessin. Käy tutustumassa kaavaselostukseen, kaavan selvitysaineistoihin ja kaavakarttoihin osoitteessa iisalmi.fi/yleiskaava.

Niklas Pappinen, erikoissuunnittelija

Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja