Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Ohjauksen tehtävä on auttaa opiskelijaa oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa ja sen toteuttamisessa.

Ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajat, rehtori, aineenopettajat ja ryhmänohjaajat.

Lukio tutuksi opintojakso on tärkeä osa lukion alun ohjausta. Opintojaksolla käsitellään lukio-opintojen kannalta keskeisiä asioita, tutustutaan omaan ohjausryhmään, keskustellaan henkilökohtaisesti ryhmäohjaajan kanssa ja muodostetaan kokonaisnäkemys lukiossa opiskelusta.

Opinto-ohjaajat tiedottavat lukio-opinnoista, lukion jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista ja järjestävät korkea-asteen oppilaitosten esittelytunteja ja tutustumiskäyntejä. He opettavat opinto-ohjauksen OP2-opintojakson ja antavat henkilökohtaista ohjausta kaikissa lukio-opintoihin, jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi he ohjaavat ja auttavat opiskelijaa korkea-asteen yhteishaun toteuttamisessa.

Rehtori tiedottaa opiskelijoille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista. Lisäksi rehtori ohjaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin liittyvissä käytännön asioissa.

Aineenopettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa tätä kehittämään ja oppimaan oppimisen taitoja ja valmiuksia. Opiskelija voi sopia aineenopettajan kanssa tukiopetuksesta tarvittaessa. Lomamatkoista johtuvat poissaolot eivät kuitenkaan oikeuta tukiopetukseen.

Ryhmänohjaaja on oman ryhmänsä lähiohjaaja, joka seuraa opintojen etenemistä ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa ohjaus- ja tukipalveluihin.

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Verkkoasiointi

Wilma

Wilma on perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja musiikkiopiston www-liittymä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Iisalmen lyseo

Iisalmen lyseo on vuonna 1896 perustettu keskikokoinen yleislukio Iisalmessa, Ylä-Savossa. Opiskelijoita koulussa on 300-350.

Haukiniemenkatu 12, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:00
Ti: 08:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:00
Ke: 08:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:00
To: 08:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714

Liittyvät palvelut

Iisalmen seudun urheiluakatemia

Katso tiedot

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Katso tiedot

Oppilaanohjaus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut