Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Lyseon opiskeluhuolto on jaettu kahteen ulottuvuuteen: yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

  • Yhteisöllisen opiskeluhuolto on toimintakulttuuria ja toimenpiteitä, joilla lyseossa edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat koko oppilaitoksen henkilöstö.
  • Lyseon yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää yksittäiselle opiskelijalle annettavia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja, monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ja sosiaali- ja terveyspalveluja. Lyseon opiskeluhuoltoa toteutetaan laadittujen opiskeluhuollon toimintamallien mukaisesti. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon lähtökohtana on varhainen puuttuminen.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Kuitenkin opiskelijan omat huomiot ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. Huoltaja ei voi kieltää opiskelijaa saamasta opiskeluhuollon palveluja.

Kouluterveydenhoitajan palvelut

  • vastaanottotila on Luma- keskuksen tornissa 2. kerroksessa. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa 2-3 päivänä viikossa. Ajat ilmoitetaan info-TV:sä ja Wilman tiedotteessa. Kouluterveydenhoitaja huolehtii terveystarkastuksista. Hänen puoleensa voit kääntyä myös, mikäli sairastut koulupäivän aikana. Kouluterveydenhoitajalta saat lisäksi tietoa mm. psykologipalveluista. Koulun lääkärinä toimii terveyskeskuksen lääkäri. Ajan koululääkärille voit tilata terveydenhoitajan kautta.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

  • Psykologille voi hakeutua esim. mielialapulmien, ahdistuneisuuden, uupumuksen, stressin, jännittämisen, erilaisten pelkojen, syömishäiriöiden, traumaattisten tapahtumien ja kriisien sekä oppimisvaikeuksien, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden pulmien (psykologiset tutkimukset) vuoksi. Psykologin vastaanotto Luma- keskus 5. krs. Vastaanottoajat ilmoitetaan lukukauden alussa.
  • Kuraattorille voi hakeutua opiskeluun ja koulun käymiseen liittyvissä asioissa (motivaatio hukassa, kiusaaminen ja poissaolot), kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa (hankala kotitilanne, surua, jaksamisen ongelmia, yksinäisyyttä, hankaluudet ihmissuhteissa, elämänhallintaongelmat, raha- ja asuntohuolet) sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvissä huolissa. Kuraattorin vastaanottoajat ilmoitetaan lukukauden alussa. Tarvittaessa ajan voi varata Wilman kautta, soittamalla tai tekstiviestillä.

Erityisopettajan palvelut

  • Erityisopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa (esim. kielelliset vaikeudet, kuten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus eli lukivaikeus). Kielelliset vaikeudet voivat näkyä esim. lukemisen hitautena, virheellisyytenä, luetun ymmärtämisen vaikeutena, kirjoitusvirheinä, lauserakenteen vaikeuksina, kieliopin hahmottamisen vaikeutena. Vieraiden kielten opiskelua voivat vaikeuttaa samojen ongelmien lisäksi sanojen ja kielioppirakenteiden muistamisen vaikeus harjoittelusta huolimatta. Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat testataan opintojen alussa ns. lukiseulalla. Mikäli tarvetta ilmenee, opiskelija ohjataan jatkoselvityksiin. Erityisopettaja työskentelee lyseolla muutamia tunteja viikossa koko lukuvuoden ajan. Vastaanottoaika ja -paikka ilmoitetaan lukuvuoden alussa.

Verkkoasiointi

Wilma

Wilma on perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja musiikkiopiston www-liittymä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Iisalmen lyseo

Iisalmen lyseo on vuonna 1896 perustettu keskikokoinen yleislukio Iisalmessa, Ylä-Savossa. Opiskelijoita koulussa on 300-350.

Haukiniemenkatu 12, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:00
Ti: 08:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:00
Ke: 08:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:00
To: 08:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijana sinulla on oikeus opiskelijahuoltoon. Opiskelijahuolto edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia, ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskelijahuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskelijahuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se hyvinvointialue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Hyvinvointialueilla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Katso tiedot

Iisalmen seudun urheiluakatemia

Katso tiedot

Lukiokoulutus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut