Oppilaanohjaus

Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Oppimisympäristönä oman kouluyhteisön ja lähiympäristön lisäksi voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot.

Oppilaan opintojen ja jatkokoulutusvalintojen ohjauksesta huolehtivat 7.-9. luokilla oppilaanohjaajat yhdessä vanhempien, luokanvalvojan, aineenopettajan ja muiden koulun sidosryhmien kanssa. Ohjaus tapahtuu luokkatuntien lisäksi yksilö- ja pienryhmäohjauksena. Huoltajat ovat tervetulleita mukaan oppilaan henkilökohtaiseen ohjaustuokioon Juhani Ahon koulun Opolaan.

Hakeminen yhteishaussa toisen asteen koulutukseen tapahtuu Juhani Ahon koululla Opon tunnilla.

Puhelinasiointi

Juhani Ahon koulun opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajien puhelinasiointi

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8302772 Puh. +358 40 8302766 Puh. +358 40 8302670

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulun oppilaat saavat oppilaanohjausta yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Musiikkiopisto

Katso tiedot

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Katso tiedot

Iisalmen seudun urheiluakatemia

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut