Kirjaamo

Voit toimittaa kaupungille osoitettuja asiakirjoja kirjaamoon.

Kirjaamossa asiakirjat kirjataan ja ne toimitetaan edelleen oikeaan yksikköön ja oikealle viranhaltijalle.

Kirjaamosta saat tietoa sekä vireillä olevien että päättyneiden hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajalta. Ilmoituksia voit lukea kaupungin verkkosivuilta.

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Käyntiosoite

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Reitti tänne

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Palvelut

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Katso tiedot

Maisematyölupa

Katso tiedot

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Katso tiedot

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Katso tiedot

Tupakointikiellon hakeminen taloyhtiöön

Katso tiedot

Lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden myyntilupa

Katso tiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Katso tiedot

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Katso tiedot

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Katso tiedot

Tontin lohkominen asemakaava-alueella

Katso tiedot

Ilmoitus eläintenpidosta

Katso tiedot

Ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta

Katso tiedot

Ilmoitus hukkakaurasta

Katso tiedot

Ympäristölupa

Katso tiedot

Liittyminen Iisalmen Veden vesi- ja viemäriverkostoon

Katso tiedot

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot

Tapahtumakenttien ja mainospaikkojen vuokraus

Katso tiedot

Elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasviperäisten tuotteiden vientitodistukset

Katso tiedot

Aumausilmoitus

Katso tiedot

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Katso tiedot

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Katso tiedot

Haaskaruokintapaikan rekisteröinti

Katso tiedot

Ilmoitus terveyshaittaepäilystä

Katso tiedot

Talousvettä toimittavan laitoksen tai tukkulaitoksen hyväksyntä

Katso tiedot

Ilmoitus elintarviketoiminnasta

Katso tiedot

Ilmoitus huvivenesatamasta

Katso tiedot

Ilmoitus melusta ja tärinästä

Katso tiedot

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus

Katso tiedot

Sivutuotenäytteitä ja näyttelyesineitä koskeva lupa

Katso tiedot

Eläintarhan sivutuotelupa

Katso tiedot

Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

Katso tiedot

Sivutuotelaitoksen hyväksyntä

Katso tiedot

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Katso tiedot

Leirintäalueilmoitus

Katso tiedot

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Katso tiedot

Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoittaminen

Katso tiedot

Maastoliikennelain mukainen lupa

Katso tiedot

Sivutuotelaitoksen rekisteröinti

Katso tiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitus

Katso tiedot

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Katso tiedot

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Katso tiedot

Vesiliikennelain mukainen lupa

Katso tiedot

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Katso tiedot

Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi

Katso tiedot

Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan

Katso tiedot

Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä vedenjakelualueella

Katso tiedot

Ilmoitus vesivälitteisestä epidemiasta

Katso tiedot

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katso tiedot

Ilmoitus eläintenpidosta

Katso tiedot