Liittyminen Iisalmen Veden vesi- ja viemäriverkostoon

Liittyäksesi Iisalmen Veden vesihuoltopalveluiden käyttäjäksi on sinun ensin tehtävä kirjallinen sopimus Iisalmen Veden kanssa.

Sopimus laaditaan Iisalmen Veden toimistolla ja se edellyttää molempien sopijapuolten allekirjoittamista.

Kun kiinteistön omistaja tai haltija vaihtuu, ilmoita Iisalmen Vedelle seuraavat tiedot:

• Vaihdoksen päivämäärä ja vesimittarin lukema

• Vanhan omistajan uusi osoite, johon loppulasku lähetetään

• Uuden omistajan tiedot ja asukkaiden lukumäärä, jonka perusteella ensimmäinen arviolasku tehdään.

Verkkoasiointi

Iisalmen Vesi- liikelaitos, omistajan vaihdos, myyjän lomake

Ilmoita tällä lomakkeella kiinteistön kaupan myyjän tiedot. Myyjän lomake.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Iisalmen Vesi, omistajan vaihdos, ostajan lomake

Ilmoita tällä verkkosivun lomakkeella kiinteistön kaupan ostajan tiedot. Ostajan lomake

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Veden kulutuslukemien ilmoittaminen

Vesimittarin kulutuslukemat voit ilmoittaa sähköisesti

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Iisalmen Vesi liikelaitoksen asiakaspalvelu

Liittyminen Iisalmen Vesi liikelaitoksen vesi- ja jätevesiverkostoon

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8302667

Lomakkeet

Sopimus sprinklerlaitteiston liittämisestä yleiseen vesilaitokseen

Liittyjä voi tehdä sopimuksen kiinteistön sprinklerlaitteiston liittämisestä yleiseen vesilaitokseen tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Iisalmen Vesi liikelaitoksen verkkosivut

Iisalmen Vesi -liikelaitos huolehtii talousveden toimittamisesta ja jätevesien puhdistamisesta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Kaupungin palveluhinnasto

Iisalmen kaupungin valtuuston vahvistamat palveluhinnastot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kirjaamo

Voit toimittaa kaupungille osoitettuja asiakirjoja kirjaamoon.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Vesihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Liittyvät palvelut

Maisematyölupa

Katso tiedot

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Katso tiedot

Vapautus vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut