Ajankohtaista

Innovaatioekosysteemiverkoston nykytilan kartoitus alkaa Iisalmessa

19.4.2022 13.30

Iisalmen kaupunki on mukana Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen -hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda toimivia rakenteita monialaiselle yhteistyölle. Yhteistyötä rakennetaan yritysten, koulutusorganisaatioiden, TKI-toimijoiden sekä osallistuvien seutukaupunkien välillä.

”Tulevaisuuden osaaminen rakentuu toimijoiden yhteistyönä ja tätä elintärkeää yhteistyöverkostoa voidaan kutsua innovaatioekosysteemiksi. Iisalmesta ja Ylä-Savosta löytyy monen alan huippuosaajia ja ekosysteemityön tavoitteena on laatia vahvempaa pohjaa yhteistyölle erityisesti yritysten ja TKI-toimijoiden välillä. Kaupunki toimii työssä enemmänkin vauhdittajana ja verkoston rakentajana. Kokemusten ja mallien vertaaminen seutukaupunkien kesken on myös tärkeää ja siksi tällä verkostohankkeella haetaan ekosysteemityöhön lisäarvoa myös kaupunkien välisen yhteistyön kautta”, toteaa Terho Savolainen Iisalmen kaupungin elinkeinojohtaja.

Innovaatioekosysteemiverkoston nykytilan kartoituksen yhteistyökumppanina on aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Public Oy. MDI ohjauksessa kartoitus toteutetaan Iisalmessa, Raahessa, Savonlinnassa ja Kristiinankaupungissa. Saman aikaisesti MDI tekee kartoituksen Heinolan, Kauhajoen, Keuruun ja Rauman kaupungeille sekä Naturpolis Oy:lle. Iisalmen kaupunki on hankkeessa päätoteuttajana ja vastaa hankkeen hallinnoimisesta.

Selvitystyö käynnistyy huhtikuun aikana, ja sen avulla kartoitetaan alueen innovaatioekosysteemien nykytilaa. Selvityksessä nostetaan esille ehdotuksia paikallisten innovaatioekosysteemien kehittämiskohteista sekä mahdollisista kasvualoista, joihin alueella kannattaa jatkossa panostaa. Toiminta palvelee alueen kehittämistyötä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Minna Pappi.

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemi verkoston kehittäminen -hanke on osa Työ- ja Elinkeinoministeriön valtakunnallista verkostohankkeiden kokonaisuutta ja hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto sekä osallistuvat kaupungit. Hankkeen tuloksena halutaan synnyttää toimiva osaamisen verkosto, joka houkuttelee uusia toimijoita ja osaajia seutukaupunkeihin.