Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytyksetön toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisaputarpeen ajaksi.

Maatalousyrittäjälle luodaan edellytykset vapaa-ajan pitämiseen ja mahdollisuus riittävään lepoon ja toipumiseen sairaus- ym. tilanteissa.

Iisalmen kaupunki hallinnoi seuraavien kuntien lomituspalveluita

 • Iisalmi
 • Kiuruvesi
 • Kuopio
 • Varkaus
 • Heinävesi
 • Leppävirta
 • Siilinjärvi
 • Rautavaara
 • Rautalampi
 • Vesanto
 • Suonenjoki
 • Tervo
 • Keitele
 • Pielavesi
 • Kaavi
 • Lapinlahti
 • Sonkajärvi
 • Tuusniemi
 • Vieremä

Hae lomituspalveluita järjestävästä paikallisyksiköstä oikeutta lomituspalveluihin kirjallisesti lomakkeella tai sähköisesti lomitusnetissä. Paikallisyksiköllä voi olla myös muita hakutapoja. Paikallisyksikkö määrää sekä vuosiloman hakemisen että lomituksen ajankohdan.

Hae samalla tavalla oikeutta lomituspalveluihin myös, jos järjestät lomituksen itse. Kun olet järjestänyt lomituksen, hae paikallisyksiköstä korvausta itse järjestämästäsi lomituksesta lomitusajankohtaa seuraavien kahden kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Lomitusnettiä, voit palauttaa hakemukset suoraan lomatoimistoon postilla tai sähköpostilla. Lisäksi sijaisapuhakemuksessa on mainittava vähintään seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi
 • syntymäaika
 • sijaisavun ajankohta
 • tieto millä perusteella sijaisapua (esim. työkyvyttömyys) haet

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Lomituspalveluja voi saada vain maatalouden tuloverolain piiriin kuuluvan kotieläintalouden harjoittamista varten. Maatalousyrittäjän tulee osallistua itse säännöllisesti omalla tehtäväosuudellaan välttämättömiin päivittäisiin kotieläinten hoitotöihin, jotta hän voi saada lomituspalveluja. Kuntoutustuella olevalla saattaa olla oikeus sijaisapuun. Lisätietoa saat Melan verkkosivuilta.

Vuosilomalomitus on maatalousyrittäjälle maksutonta. Muista lomituspalveluista tulee maksaa täysi tai alennettu maksu.

Verkkoasiointi

Lomitusnetti

Lomitusnetissä hoidat sähköisesti maatalouslomituspalveluihin liittyviä asioitasi.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Ilmoitus maatalousyrityksen tiedoista lomituspalvelujen hakemista varten

Ilmoituksella maatalousyrityksen tiedoista annat maatalousyritystäsi koskevat tiedot.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus

Hae maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemuksella korvausta lomituksesta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemus

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemuksella haet sijaisapua

Lisää tietoa
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemus

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemuksella haet maatalousyrittäjän vuosilomaan.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Pohjois-Savon lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisaputarpeen ajaksi.

Luuniemenkatu 3 B, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Maatalousyrittäjän lomituspalveluita ovat vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomitus. Tilan maatalousyrittäjät voivat yhdessä valita, käyttävätkö he paikallisyksikön lomituspalveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva maatalouslomittaja tai kunnan hankkima ostopalvelulomittaja tekee maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläintenhoitotyöt maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla tai esimerkiksi sairaana.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961231

Liittyvät palvelut

Ylä-Savon maaseutupalvelut

Katso tiedot

Sivutuotelaitoksen rekisteröinti

Katso tiedot

Hukkakaurattomuustarkastuksen tilaaminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut