Hukkakaurattomuustarkastuksen tilaaminen

Hukkakaurattomuustarkastuksen voi tilata, kun hukkakaura on torjuttu hukkakaurarekisterissä olevalta alueelta ohjeen tai suunnitelman mukaisesti. Alueen haltija tilaa hukkakaurattomuustarkastuksen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta yleensä pinta-alatukihaun yhteydessä yhteydessä tai vapaamuotoisella hakemuksella. Tehdystä tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Kun alue on todettu hukkakaurattomaksi, kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen poistaa alueen hukkakaurarekisteristä ja lähettää siitä hakijalle ilmoituksen.

Voit tilata hukkakaurattomuustarkastuksen Ylä-Savon maaseutupalveluilta, kun olet torjunut hukkakauran hukkakaurarekisterissä olevalta peruslohkolta ja olet tehnyt torjunnan maaseutuasiamieheltä saamasi ohjeen tai suunnitelman mukaisesti.

Tilaa hukkakaurattomuustarkastus pinta-alatukihaun yhteydessä.

Voit tilata tarkastuksen myös vapaamuotoisella hakemuksella.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen toteaa alueen hukkakaurattomaksi, jos sillä ei havaita hukkakauraa kahtena peräkkäisenä vuotena tehdyssä tarkastuksessa. Jos alueella ei ole havaittu hukkakauraa ensimmäisenä vuotena, alueen haltijan ei tarvitse uusia tarkastuspyyntöä toisena vuotena.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi ilman tarkastusta todeta hukkakaurattomaksi alueen, jolla on yhtäjaksoisesti kymmenen edeltävää kasvukautta ollut nurmikasvi, alueella ei ole todettu hukkakauraa, eikä sille ole annettu torjuntaohjetta tai -suunnitelmaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelupaikat

Ylä-Savon maaseutupalvelut

Maaseutuasiamiehet ja palvelusihteerit palvelevat maaseutuyrittäjiä Iisalmessa, Lapinlahdella, Sonkajärvellä ja Vieremällä

Luuniemenkatu 3 B, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Aukiolo ma ja to, muulloin ajanvarauksella
Ma: 09:00 - 15:00
To: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Ilmoitus hukkakaurasta

Katso tiedot

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Katso tiedot

Elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasviperäisten tuotteiden vientitodistukset

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut