Kiinteistön olosuhdehaittaepäilystä ilmoittaminen

Jos epäilet Iisalmen kaupungin omistamasta rakennuksesta aiheutuvan sisäilmahaittaa, ilmoita havainnostasi rakennuksen yhteyshenkilölle. Kouluissa yhteyshenkilönä toimii koulun rehtori/johtaja, päiväkodeissa päiväkodin johtaja ja muissa erikseen nimetty yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot ovat esillä rakennuksen ilmoitustaululla. Hänen tehtävänsä on välittää tieto eteenpäin toimintamallin mukaisesti. Iisalmen kaupungin työntekijöille on lisäohjeistus kaupungin intranetissä.

Iisalmen kaupungin rakennusten sisäilmaongelmien käsittelyprosessi etenee epäilystä ilmoittamisen jälkeen seuraavasti:

  1. esiselvitykset ja alustava tilannearvio olosuhdehaitasta
  2. selvitykset ja ongelman määrittely
  3. tavoitteet, suunnittelu ja toteutus
  4. onnistumisen arviointi ja seuranta
  • Jos epäilet, että oireesi johtuvat toimitilan sisäilmastosta, ilmoita asiasta kiinteistön yhteyshenkilölle.
  • Alaikäisen puolesta ilmoituksen tekee huoltaja.
  • Hakeudu tarvittaessa lääkäriin ja pyydä lääkäriltä lausunto oireilustasi. Toimita lausunto kiinteistön yhteyshenkilölle.
  • Jos oireilusi on voimakasta eikä oireilua ole voitu terveydenhoidollisin toimenpitein helpottaa, pyritään tilanteessa löytämään yksilöllinen ratkaisu.

Lomakkeet

Ilmoitus kiinteistön olosuhdehaittaepäilystä

Voit tehdä ilmoituksen sisäilmaongelmaepäilystä tällä lomakkeella. Saadaksesi käyttöösi uusimman ilmoituslomakkeen tyhjennä selaimen välimuisti.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Liittyvät palvelut

Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito

Katso tiedot

Tontin lohkominen asemakaava-alueella

Katso tiedot

Osoitteen antaminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut